- Den proces, vi skal i gang med nu, vil blive gennemført i et tæt samspil mellem Holstebro, Lemvig og Struer kommuner og Region Midtjylland, med lokale aktører på sundhedsområdet og med inddragelse af borgerne.

 

Det understreger borgmester H. C. Østerby i forbindelse med det arbejde, der nu sættes i gang for at udmønte resultatet af forhandlingerne med indenrigs- og sundhedsministeren den 3. marts om tildeling af midler til det nordvestjyske område fra regeringens akutpulje.

 

Konstruktivt og fremadrettet

 

- Den samlede aftale var for det nordvestjyske område det bedst opnåelige i den konkrete situation. Vi har nu i forhold til regionsrådets sygehusplacering fået en slags ”krigsskadeerstatning”, som vi vil bruge konstruktivt og fremadrettet. Aftalen indebærer, at vi nu selv får mulighed for at sætte afgørende præg på, at der skabes spændende og innovative løsninger i udviklingen af det nære sundhedsvæsen i vores område, siger H. C. Østerby.

 

Et hovedpunkt i aftalen med indenrigs- og sundhedsministeren er 85 mio. kr. til etablering af et sundheds- og akuthus i Holstebro med Holstebro Kommune som bygherre. Efter ønske fra kommunen bliver det placeret på en anden adresse end det nuværende regionshospital.

 

Vil udvikle en unik model

 

- Placeringen på en ny adresse giver dels mulighed for at komme i gang nu, dels mulighed for at sikre nære sundhedsløsninger, der ikke er afhængige af eksisterende sygehusbygninger. Vi ønsker at sætte fokus på at udvikle en unik model for det nære sundhedsvæsen, der kan løse 90 pct. af alle sundhedsopgaver. De regionale tilbud i sundheds- og akuthuset skal dække et nordvestjysk område med ca. 100.000 mennesker. Vi forventer, at denne store befolkningsvolumen vil få positiv indflydelse på, hvilke fremskudte regionale funktioner der med tiden placeres i huset. Det vil vi være i tæt dialog med Region Midtjylland om, siger H. C. Østerby.

 

I løbet af foråret 2011 laves der oplæg til en proces- og tidsplan for etableringen af sundheds- og akuthuset i Holstebro. Der vil også blive sat gang i en konkret planlægning af et nyt lægehus i Ulfborg, der for Holstebro Kommune er et andet hovedresultat i aftalen med indenrigs- og sundhedsministeren.

 

Fakta om økonomi i aftalen med regeringen

 

Der afsættes 85 mio. kr. til et sundheds- og akuthus i Holstebro:

  • 75 mio. kr. af beløbet er til anlæg. Holstebro Kommune bliver bygherre på byggeriet af sundheds- og akuthuset, der skal placeres på en anden adresse i Holstebro end det nuværende sygehus. Med Region Midtjyllands seneste budgetaftale er der afsat 6 mio. kr. om året til medfinansiering af sundheds- og akuthuset i Holstebro.
  • 10 mio. kr. af beløbet er til et kompetenceløft af sundhedsprofessionelle og til teknologiprojekter i Nordvestjylland. Holstebro Kommune bliver tovholder på udviklingen af dette arbejde i samspil med Struer og Lemvig kommuner og Region Midtjylland.

 

Der afsættes 10 mio. kr. til etablering af et lægehus i Ulfborg.

   

Der afsættes 1,4 mio. kr. til en såkaldt ”first responders-ordning” (førstehjælps-ordninger i nærområderne).  Beløbet målrettes ordninger i de områder i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner, hvor der bliver længst afstand til sygehuset.

 

Flere oplysninger

 

Borgmester H. C. Østerby, tlf. 9611 7501, mobil 2144 0150.

 

Direktør for Social og Sundhed, Anders Kjærulff, tlf. 9611 4101, mobil 2016 7347.