Personalepolitikker

subpage-img

Holstebro Kommunes personalepolitik er at skabe et arbejdsmiljø, der kan tiltrække og udvikle kvalificerede, engagerede og dynamiske ledere og medarbejdere. 

Midlerne til opfyldelse af målet er, at samarbejdsformen er fleksibel med stor indflydelse på egne arbejdssituation, og at alle med tilfredshed tager del i det fællesskab, der effektivt realiserer byrådets mål til glæde for og med kommunens borgere i løsningen af kerneopgaven.