Private leverandør til af mad til hjemmeboende ældre

subpage-img

Følgende leverandører er godkendt til at yde madservice: 

Kommunale Leverandører:

Det Gode Køkken
Kultur og Sundhed
Vesterbo 2
7500 Holstebro
Tlf 9611 4150
www.detgodekoekken.dk

Private Leverandører:

TKC Mad
Holstebrovej 482
7860 Spøttrup
Tlf 9754 1026
www.tkcmad.dk 

Det Danske Madhus
Vestergade 12, 1
7700 Thisted
Tlf. 70 70 26 46
 www.detdanskemadhus.dk

Yderligere oplysninger 

Hvis du ønsker at skifte leverandør eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Visitationen.

Kontakt

Kultur og Sundhed

Visitationen

Møllevej 9
7500 Holstebro 

visitation@holstebro.dk
Tlf.: 9611 4900

Telefontid

Mandag-fredag kl. 08 - 12