Pædagoger til Børneliv Nord

Børn og Unge
Børneliv Nord søger pædagoger med interesse i udvikling af lege- og læringsmiljøer

Børneliv Nord søger snarest to pædagoger på henholdsvis 28 og 30 timer ugentligt. Stillingerne er pt på børnehavegruppe i afdeling Mariehønen og på vuggestuegruppe i afdeling Krøyerhaven, men det forventes at ansatte i Børneliv nord kan varetage opgaver i alle afdelinger.

Børneliv Nord består af Krøyerhaven, Mariehønen og Æblehaven. Alle tre afdelinger er nul til seks års institutioner med fælles ledelse. Vi er ca. 45 ansatte og 200 børn.
Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i ”De utrolige år”, hvilket betyder at vi har særligt fokus på relationer og positivt samspil, og at vi altid møder børn og forældre med en anerkendende tilgang. I Mariehønen arbejdes der meget med musik. Krøyerhaven er en ”grønne spirer” institution og vægter derfor udeliv og naturen højt.

Vi vægter høj kvalitet i samspillet med børnene i den daglige pædagogiske praksis og arbejder målrettet på at etablere lege og læringsmiljøer, hvor alle børn kan trives og udvikles i fællesskabet.

Vi forventer, at du:
 • er omsorgsfuld og kan skabe nære og udviklende relationer til alle børn.
 • er fagligt kompetent og kan omsætte teori til praksis
 • kan arbejde struktureret i hverdagen og systematisk med planlægning af praksis, herunder inddrage data og skabe viden som afsæt for udvikling.
 • kan etablere lege-og læringsmiljøer med høj kvalitet
 • har kendskab til de nye styrkede læreplaner
 • har kendskab til og gerne erfaring med ”De utrolige år”
 • har erfaring i at arbejde i dagtilbud og brænder for at skabe trygge rammer for de yngste børn.
 • indgår i et positivt og konstruktivt samarbejde med kolleger, ledelse og forældre

Vi tilbyder:
 • Deltagelse i læringsfællesskaber med kompetente kolleger
 • Medindflydelse på udvikling af den pædagogiske praksis og implementering af nye styrkede læreplaner.
 • Feedback og sparring fra kolleger og ledelse til udvikling af praksis
 • Et dagtilbud i udvikling, hvor medarbejdernes kompetencer og potentialer sættes i spil
 • Engagerede forældre og glade børn

Børneliv Nord’s hjemmeside er under redigering. Kontakt leder Lene Rasmussen tlf. 24667996, lene.rasmussen@holstebro.dk , eller viceleder Søs Louise Tofting tlf. 23700246, sos.louise.tofting@holstebro.dk hvis der ønskes yderlig information.

Ansøgningsfrist er den 26. april kl. 12.00 via Holstebro Kommunes hjemmeside
Samtaler forventes afholdt 29. april.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst

Deadline for ansøgning

26. april 2019 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up