Social- og sundhedsassistentelever samt elever til EUX Velfærd til Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner

Elevpladser og Studiepraktikpladser
Holstebro Kommune søger elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen samt elever til EUX Velfærd med uddannelsesstart i august 2019.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne foregår på Holstebro-afdelingen af SOSU-Herning, Døesvej 70 i Holstebro.
I uddannelsen er der forskellige praktikker og vi tilbyder en bred palet af praktikker på hospitalerne i området, på forskellige institutioner og i kommunen.

Du kan se en udførlig beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på SOSU-skolens hjemmeside.

Vi lægger vægt på, at du er
 • Klar til faglige og personlige udfordringer
 • Rummelig og tolerant i samarbejdet med andre mennesker
 • Moden og ansvarlig
 • Mødestabil og uddannelsesparat

Optagelseskrav er
 • Bestået SOSU grundforløb 2
 • Eller har bestået social- og sundhedshjælperuddannelsen
 • Eller gennemført anden uddannelse der som minimum svarer til social- og sundhedshjælperuddannelsen
 • Eller opnået tilsvarende kompetencer i ind- eller udland
 • Er over 25 år skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV)

Kun de kompetencer du har dokumentation for, og medsender, vil indgå i den samlede vurdering.

Vi kan tilbyde
 • Spændende og lærerige opgaver og udfordringer
 • Engagerede vejledere og fagligt læringsmiljø
 • Arbejdstiden er på 37 timer pr. uge
 • Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for social- og sundhedspersonale
 • Voksenelevløn kan opnås efter fastlagte kriterier.

Ansøgningen sendes elektronisk – se vejledning herunder

Ansøgningsfrist
23. april 2019 kl. 12.00

Optagelse
Social- og sundhedsassistentelever optages efter en samlet vurdering i forhold til uddannelser, motiveret ansøgning, erhvervserfaring, udtalelser, og andet som f.eks. frivilligt arbejde. Optagelse sker i samarbejde mellem Lemvig, Struer og Holstebro Kommune.

Yderligere informationer om stillingen, løn og optagelseskrav fås ved henvendelse til Uddannelsesansvarlig Maibritt Bjørnli på tlf. 96 11 73 16 eller 21 18 99 77.

Før du påbegynder din ansøgning, skal du være opmærksom på følgende
 • Du skal have dokumentation klar til at vedlægge din elektroniske ansøgning som indscannede filer, før du påbegynder din ansøgning.
 • Dokumentationen skal være for din skolegang (eksamensbeviser), dokumentation for social- og sundhedshjælperuddannelsen og eventuelle andre gennemførte uddannelsesforløb, for eventuel arbejdserfaring, anbefalinger, udtalelser, bevis for førstehjælp og brandbekæmpelse m.m.
 • Hvis du er over 25 år skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV) for at klarlægge, hvordan netop dit uddannelsesforløb skal forme sig. Du kan kontakte skolen for at få lavet en RKV eller på efteruddannelse.dk's hjemmeside.
  RKV’en vil afdække om du har brug for supplerende fag inden optaget på assistentuddannelsen. Hvorvidt du kan få merit for dele af uddannelsen og hvor lang din uddannelse bliver.
 • Er du fyldt 25 år, når du begynder din uddannelse og har du 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste 4 år, er der mulighed for voksenelevløn. Der skal vedlægges dokumentation for minimum 1 års relevant erhvervserfaring, som indscannet fil. Praktik i f.eks. social- og sundhedshjælperuddannelsen eller andet uddannelsesforløb tæller ikke med.
 • I den elektroniske ansøgning vil du blive bedt om at skrive den kommune, som du ønsker ansættelse i. Du må gerne skrive flere kommuner og eventuel prioritere dem, hvis du vil. I social- og sundhedsassistentuddannelsen er de kommunale praktikker koblet til den kommune, som du er ansat i. Når du er i praktik, skal du kunne møde kl. 7.00 på praktikstedet, både hverdage og i weekender.
 • Du vil også blive bedt om at tage stilling til, om du ønsker talentspor i din uddannelse. Mere information om talentspor kan ses på SOSU-skolens hjemmeside.

Har du spørgsmål til oplysningsskemaet eller har du brug for hjælp kan du kontakte Camilla Lütken Sørensen på tlf. 96 11 73 02 eller mail Camilla.Lutken.Sorensen@Holstebro.dk

Deadline for ansøgning

23. april 2019 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up