Skadedyr

Skadedyr

subpage-img

Fra 1. marts 2014 er det Kiltin A/S, der udfører rottebekæmpelse for Holstebro Kommune.
 

Har du problemer med andre skadedyr?

Regulering af Råger

Råger bekæmpes på kommunale arealer af to omgange:
Gamle råger: fra 1. februar til 15. marts 
Unger fra 1. maj til 15. juni.
Henvendelse til Trafik og Park på tlf. 9611 7555 eller e-mail 

Mink, mår, grævlinger og mårhunde

Læs på Naturstyrelsens lokale enheder 

Yderligere oplysninger

Hos Statens skadedyrlaboratorium kan du rekvirere vejledning med beskrivelse af skadedyr, dets forekomst og bekæmpelse.

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

naturogmiljo@holstebro.dk

Sikker mail (emne Natur og Miljø):
teknik.miljoe@holstebro.dk

Tlf.: 96117557