Ældrerådsvalg 2021

Valgdagen

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes det næste Ældrerådsvalg. 

Hvis du ønsker at stemme på valgdagen, kan den udfyldte stemmeseddel afleveres den 16. november 2021 mellem kl. 8.00-20.00 på det valgsted i Holstebro Kommune, hvor der også stemmes til Kommunal- og Regionalvalget.

I tilknytning til valglokalet den 16. november 2021 er der opstillet en blå stemmeurne, hvor den udfyldte stemmeseddel kan afleveres.

Åbningstider

Afstemningsstederne har åbent mellem kl. 8 og kl. 20.

Stemmelokalet

I stemmelokalet vil det være Ældrerådet, der er ansvarlig for at holde opsyn med de opstillede aflåste stemmekasser.

Om Ældrerådsvalg

Der afholdes Ældrerådsvalg hvert fjerde år, og valget finder altid sted på samme dag, som valg til kommunal- og regionalvalg - den tredje tirsdag i november i valgåret.

Mere om...

 • Ældrerådet vælges for 4 år af gangen. Valgperioden er fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2025.
 • Der skal vælges 9 medlemmer til Ældrerådet. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt.
 • Der udpeges suppleanter blandt de ikke-valgte kandidater. Suppleanterne udpeges efter de pågældendes stemmetal.
 • Du kan læse mere om Holstebro Ældreråd på vores hjemmeside: www.holstebro.dk/ældreråd.

Du har stemmeret til ældrerådsvalget, hvis du har fast bopæl i Holstebro Kommune og er fyldt 60 år senest den 16. november 2021.

Er du stemmeberettiget, vil du få tilsendt materiale til brug for afstemningen.

Materialet indeholder:

 • Et informationsbrev.
 • Stemmeseddel, som er personlig, og som ikke må overlades til andre.
 • Folder med præsentation af de kandidater, der opstiller.

Den udfyldte stemmeseddel afleveres på det valgsted, hvor du også skal stemme til Kommunal- og Regionalvalget. Der vil være opstillet blå stemmeurner, hvor den udfyldte stemmeseddel kan afleveres.

 

Hvis du ønsker at stemme til Ældrerådsvalget inden den 16. november 2021, har du mulighed for at afgive din stemme som en brevstemme.

Du kan brevstemme fra tirsdag den 1. november til og med fredag den 12. november 2021.

I Holstebro Kommune kan kuverten med brevstemmesedlen afleveres i de opstillede aflåste stemmekasser i Borgerservice i Holstebro, Vinderup og Ulfborg. Se åbningstider og adresser for Borgerservice.

Borgerservice har udvidede åbningstider i Holstebro, Ulfborg og Vinderup:

Lørdag den 4. november 2017 kl. 10-12 (kun for brevstemmer)
Lørdag den 11. november 2017 kl. 10-12 (kun for brevstemmer)
Fredag den 17. november 2017 kl. 9-16

Der er 10 valgsteder i Holstebro Kommune. Det er det samme antal og de samme steder som ved det seneste valg i kommunen.

Ved valget åbner alle valgstederne kl. 8.00 og lukker kl. 20.00. 

De 10 valgsteder er:

 • Black Box i Musikteatret i Holstebro
 • Nørreboulevard Skolens Hal i Holstebro (det tidligere Birkelundsskolen)
 • Vinderup Hotel
 • Sevel Hallen
 • Vestjysk Fritidscenter i Ulfborg
 • Vemb Forsamlingshus
 • Sdr. Nissum Hallen
 • Mejdal Hallen
 • Mejrup Kultur- og Fritidscenter
 • Skave & omegns Multihus

Du kan skrive til sundhed@holstebro.dk eller ringe til: 9611 7585.

Ældrerådsformand Erik Mitens, mobil 6118 2301 kan også kontaktes vedrørende spørgsmål.

Åbningstider Borgerservice Holstebro

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14 

Du finder Borgerservice Holstebro på Rådhuset, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro. 

Åbningstider Borgerservice Ulfborg

Mandag kl. 10-14
Tirsdag-onsdag lukket 
Torsdag kl. 10-17
Fredag lukket 

Du finder Borgerservice Ulfborg på Tingvej 5, 6990 Ulfborg. 

Åbningstider Borgerservice Vinderup

Mandag lukket
Tirsdag kl. 10-14
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10-17
Fredag lukket 

Du finder Borgerservice Vinderup på Grønningen 1, 7830 Vinderup.

Borgerservice i Ulfborg, Vinderup og Holstebro har endvidere åbent:

 • Kommer