Ældrerådsvalg 2021

Om Ældrerådsvalg

Der afholdes Ældrerådsvalg hvert fjerde år, og valget finder altid sted på samme dag, som valg til kommunal- og regionalvalg - den tredje tirsdag i november i valgåret.

Mere om...

  • Ældrerådet vælges for 4 år af gangen. Valgperioden er fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2025.
  • Der skal vælges 9 medlemmer til Ældrerådet. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt.
  • Der udpeges suppleanter blandt de ikke-valgte kandidater. Suppleanterne udpeges efter de pågældendes stemmetal.
  • Du kan læse mere om Holstebro Ældreråd på vores hjemmeside: www.holstebro.dk/ældreråd.

Du kan skrive til sundhed@holstebro.dk eller ringe til: 9611 7585.

Ældrerådsformand Erik Mitens, mobil 6118 2301 kan også kontaktes vedrørende spørgsmål.