Holstebro Kommune

Året der gik - 2016

subpage-img

Svømmehallen i Vestjysk Fritidscenter genåbnet

Efter en gennemgribende ombygning til 11. mio. kr. blev Ulfborgs svømmehal i Vestjydsk Fritidscenter genåbnet den 9. januar. Med ombygningen er svømmehallen i endnu højere grad et samlingssted for mange i Ulfborg og omegn.

Partnerskab og netværk fremmer erhvervsudviklingen

Nye erhvervssamarbejder så dagens lys i starten af 2016. Business Region MidtVest med syv kommuner, der vil sætte yderligere gang i væksten, og ErhvervsForum Holstebro - et frivilligt ’fletværk’, der giver virksomheder et talerør og styrker erhvervslivet i og omkring Holstebro Kommune.

Samarbejde om udvikling af Vinderup Byskov

Kommunen bevilgede 300.000 kr. til at udvikle Vinderup Byskov. Projektet er et samarbejde mellem lokale foreninger og institutioner samt Naturstyrelsen Midtjylland. Målet er, at endnu flere turister og borgere inkl. børn får glæde af byskoven til leg, læring, motion og naturoplevelser.

Vinderup Byskov
Vinderup Byskov

Indsats for at hjælpe udsatte i job

Med 8,8 mio. kr. fra Innovationsfonden gik Holstebro sammen med Herning Kommune, Aalborg Universitet og Kommunernes Landsforening i gang med et ambitiøst projekt. Via forskning og kommunal praksis skal der de næste fire år udvikles nye metoder til at få udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet.

Erhvervspas gør en forskel for nye virksomheder

Ordningen med Holstebro Erhvervspas, som hjælper iværksættere godt på vej, er en succes. I en undersøgelse svarede flere end 50 %, at hjælpen har haft afgørende betydning for etableringen af deres virksomhed.

Nyt samlingssted i Skave

I april blev Skave Multihus indviet. Byggeriet til ca. 20 mio. kr. kom i stand via donationer fra lokale borgere og virksomheder, kommunen, LAG og fonde. Multihuset rummer bl.a. fitnesslokale, køkken, caféområde, omklædningsrum, en multihal på knap 700 kvadratmeter og et stort mødelokale på 180 kvadratmeter.


Indgangspartiet til Skave Multihus, som blev indviet i april

10 år med Trygt Natteliv

Samarbejdet Trygt Natteliv fejrede 10 års jubilæum. Det blev markeret med en ny video, hvor bl.a. dørmænd, taxachauffører og gademedarbejdere fortæller, hvad de gør for at skabe god stemning og øge trygheden, når de unge går i byen.

Talenter blev hædret ved stort award-show

Ved Holstebro Talent Award 2016 blev talenter og mønsterbrydere inden for 11 kategorier hædret. Award-showet er et samarbejde mellem kommunen og lokale erhvervsledere, organisationer og uddannelsessteder. Visionen er at skabe gode vilkår for fremtidens arbejdskraft og nedbringe ungdomsarbejdsløsheden.


Fra Holstebro Talent Award 2016 i Musikteatret Holstebro

Sundhedshus indviet og Center for Sundhed på vej

Sundhedshuset på Stationsvej i Holstebro blev taget i brug med bl.a. seniorhus, sundhedsfremme og forebyggelse, café, fysioterapi og Living Lab – en lejlighed med forskellige teknologiske hjælpemidler til hverdagen. Desuden gik byggeriet af Center for Sundheds hovedbygning i gang i april. Centret samler de sundhedstilbud, som borgerne bruger mest – bl.a. praktiserende læger, skadestue og røntgen.

Naturpark Nissum Fjord godkendt som pilotprojekt

Friluftsrådet godkendte i maj, at der kan arbejdes videre med et projekt, som skal ende med, at Nissum Fjord får status som naturpark. Projektet er et samarbejde mellem ildsjæle i Nissum Fjord Netværket samt Holstebro og Lemvig kommuner.

Landsbylaboratoriets første Idom Biennale

14 dage med events, teater og udveksling mellem lokale og professionelle aktører fik landsbyen Idom på det kulturelle landkort og gav viden til Landsbylaboratoriet om udvikling, vækst og det gode liv i landdistrikterne.


Et Colosseum af halmballer var anlagt til Bienalen i Idom-Råsted

Sport og livsglæde under Special Olympics Idrætsfestival

Mange hundrede sportsfolk med et udviklingshandicap valfartede tre dage i maj til Special Olympics Idrætsfestival i Holstebro. Frivillige fra Dansk Handicap Idræts-Forbund og kommunens idrætsforeninger sørgede med deres store indsats for, at deltagerne kunne udfolde deres sport og livsglæde.

Erhvervsvenligheden igen i top

Holstebro lå nr. 3 i Dansk Byggeris årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 5. år i træk, at Holstebro er i top 5. Kommunen har også fornyet aftalen med Dansk Byggeri om at skaffe flere praktikpladser til unge og skabe endnu bedre kontakt mellem folkeskolerne, virksomheder og erhvervsuddannelser.

Charmeoffensiv for turister med hunde

Visit Holstebro gjorde sig lækker for tyske turister med hunde. Det skete bl.a. med ”hundebarer” ved flere af kommunens største attraktioner, hvor de firbenede kan slukke deres tørst, samt en gaveæske med en masse tips til ferie med hund. De tyske turister tegner sig for langt de fleste overnatninger i feriehuse i Holstebro – 67 % i 2015.


Nu kan Fido, Rollo og alle andre firbenede også frekventere en bar, når de er på ferie i kommunen

Tre 50 års kulturjubilæer

1966 var året, hvor Holstebro-Hallen (i dag Musikteatret Holstebro) blev bygget, skulpturen Kvinde på Kærre blev præsenteret og Odin Teatret ankom til Holstebro. De tre kulturelle fyrtårnes 50 års jubilæer blev fejret på behørig vis i årets løb.

Ny fordeling af tosprogede 

De tosprogede elever skal fordeles mere jævnt på kommunens skoler. Byrådet besluttede, at der højst må være 16 % tosprogede elever i en klasse. Ordningen vakte stor interesse og blev omtalt langt ud over kommunegrænsen – også på landsdækkende svensk tv. 

Trivsel og innovation i folkeskolerne

Halgård Skole blev kåret til den skole i landet med bedst social trivsel, og generelt lå kommunens skoler højt i Undervisningsministeriets nationale trivselsundersøgelse. Desuden vandt Ulfborg Skoles 8. klasser og Operaen i Midten ”Springfrøprisen” for at lære og formidle viden om bl.a. elektromagnetisme ved hjælp af sang, tale og dans.


I København overrakte kulturminister Bertel Haarder og undervisningsminister Ellen Trane Nørby prisen til eleverne

Grønt lys for værn mod oversvømmelser

Konkurrencestyrelsen gav grønt lys for, at kommunen og Vestforsyning kan gennemføre et stort projekt til 45 mio. kr., der skal beskytte Holstebros centrum mod alvorlige oversvømmelser fra Storå. Det indebærer bl.a. et højvandsværn i midtbyen, øget opmagasinering i Vandkraftsøen og et stort dige øst for Holstebro by.  

Da industrislagteriet overgik til kulturproduktion

Nye kulturaktiviteter skød op i og omkring Holstebros gamle slagteribygninger, som er del af den kommende bydel ”Slagteriet”. Alt lige fra markeder, events, kunst og koncerter til gadeidræt, workshops, musikfestival og byhaver opstod i 2016 som nye indslag i bymiljøet.


Fra et af årets mange arrangementer på Slagteriet

Nupark-virksomhed vandt Europas største iværksætterkonkurrence

Virksomheden Instamic vandt fra sin base i Holstebro konkurrencen Next Step Challenge og knap 2 mio. kr. Det gjorde den ved at opfinde en trådløs mikrofon, der kan optage og streame lyd i høj kvalitet. Mikrofonen er udviklet af Michele Baggio, der inden konkurrencen boede i San Francisco.

Skoleelever møder borgere uden sprog

STU-elever fra Multihuset - et dagtilbud på handicapområdet - har to gange været på besøg på Borbjerg Skole for at have idræt sammen med 2. klasse. Forud for besøget har en medarbejder fra Multihuset undervist eleverne i at kommunikere med handicappede borgere uden sprog.

Kronprinsparret var på besøg

Borgerne strømmede 8. oktober til rådhuset og gågaden i Holstebro og hilste på Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary. De var i Holstebro for at uddele Kronprinsparrets Priser under det store show i Musikteatret Holstebro, som blev sendt direkte i DR TV.


Både små og store var med til at gøre Kronprinsparrets besøg til en fest

Computere til alle skolebørn

Byrådet besluttede at give folkeskolerne et løft. Bl.a. er der de kommende fire år sat ca. 40 mio. kr. af til at forsyne alle elever i kommunens skoler med en computer.

Indsats mod sygefravær ser lovende ud

Sygemeldte og såkaldt ’trivselstruede’ medarbejdere kommer hurtigere på højkant ved at deltage i et forebyggende sundhedsprojekt med coaching, stressvejledning og fysiske træningsforløb. Projektet som de praktiserende læger også er med i hedder Fremskudt Forebyggende Sygefraværsindsats.

Kajs Plads – kunst og smuk fortælling

Forsorgshjemmet Specialcenter Skovvang på Herningvej i Holstebro fik nyt vartegn – skulpturen ”Kajs Plads”. Skulpturen er skabt af billedhuggeren Jens Galschiøt og opkaldt efter den tidligere beboer på Skovvang Kaj E. Han testamenterede hele sin arbejdsdusør til Skovvang, og de penge har været med til at finansiere skulpturen.


Der var smil over hele linjen, da Kaj E. indtog sin faste plads ved Skovvang på Herningvej i Holstebro

Frikommune med mindre bureaukrati

Holstebro er sammen med seks andre kommuner blevet godkendt som frikommune på det såkaldt specialiserede område. Formålet er at give borgere med psykiske sygdomme og handicap samt socialt udsatte flere og bedre muligheder og samtidigt bedre at kunne styre udgifterne.

Nyt samarbejde om spiseforstyrrelser

Kommunen indgik samarbejde med Horisont i Herning for styrke hjælpen til borgere fra 15 år og opefter, som har spiseforstyrrelser eller skader sig selv. Horisont er Statens godkendte specialist og rådgivningsenhed på området.

Byggestart på DTA-campus

1. spadestil til Dansk Talentakademis nye campus midt i Holstebro blev taget 3. november. Campus bliver et kreativt kraftcenter for talentudvikling med bl.a. studieboliger, café, undervisningslokaler og administration. Byggeriet, som står færdigt i 2018, finansieres af Færchfonden og Realdania.

Vandet og laksen stortrives i Storå

Lystfiskeriet i Storå slog i 2016 alle tidligere rekorder. Med en fangst på i alt 1.421 laks er Storå i år Danmarks bedste lakseå, hvor også de største laks fanges. Det er resultatet af flere års indsats med bl.a. genopretning af åens løb, udlægning af gydegrus og miljøforbedringer i fiskeopdræt langs åen.


I Storå er der masser af laks - også af den store slags

Nye byggegrunde går som varmt brød

Grundsalget omkring Holstebro fortsatte med uformindsket styrke i 2016, hvor stort set alle nye byggegrunde blev solgt. Det gode grundsalgs-år slutter til nytår med udbud af 54 nye byggegrunde i Halgård.

Ansætter 25 flygtninge i samarbejde med kommunen og 3F

Firmaet Bøggild Rasmussen i Vemb, der blandt andet producerer pyntegrønt, fik mod på at prøve noget andet: De ansatte i efteråret et stort antal flygtninge til sæsonarbejde på almindelige vilkår med hjælp fra jobcentret.

Julesucces på frilandsmuseet

I de tre weekender op til jul strømmede folk fra nær og fjern til en af kommunens store attraktioner – Frilandsmuseet Hjerl Hede. 16.000 var inde og opleve den stemningsfulde levendegørelse af, hvordan man holdt jul i gamle dage.


Fra frilandsmuseets jule-levendegørelse

Markvanding efter behov i stedet for kvote

Før var tilladelser til markvanding altid på en fast mængde vand uanset behov. I 2016 ændrede kommunen reglerne både med øje for landmændenes individuelle behov og sikring af miljømål for vandløb og våde naturområder.

Nyt parkeringshus med 400 pladser

Det nye p-hus på hjørnet af Skolegade og Bisgårdgade i Holstebro skød op. Det forventes at blive taget delvist i brug omkring nytår, og den officielle indvielse bliver sidst i januar 2017. P-huset erstatter p-pladserne i Enghaven, hvor byggeriet af et butikscenter med parkeringskælder forventes at gå i gang i 2017.