Holstebro Kommune

Holstebro-projekter i Aarhus 2017

subpage-img

Vi er aktiv medspiller i det regionale Europæisk Kulturhovedstads-projekt Aarhus 2017. Både med konkrete projekter og ved at stille viden og erfaringer til rådighed.

En række af vore kulturinstitutioner deltager i forskellige projekter, og desuden står Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland bag kulturfestivalen Off Road.

Herunder kan du se beskrivelser af Aarhus 2017-projekter, der foregår i Holstebro Kommune.

 

Detaljeret program for Holstebro-aktiviteter

Her kan du se et detaljeret program for de Aarhus 2017-projekter, der foregår i Holstebro Kommune.

Programmet vil løbende blive opdateret med begivenheder, tidspunkter og steder.

Se programmet.

 

Fakta om Europæisk Kulturhovedstad

Værtskabet som Europæisk Kulturhovedstad går på skift mellem EU's medlemslande, og hver år udpeges to byer som hovedstad.

I 2017 er det Danmark og Cypern, der er sikret titlen. Den eneste danske by, som hidtil har haft titlen, var København i 1996. Danmark bliver næste gang vært i 2032.

Det er en international jury på 13 personer, der har valgt Aarhus 2017 som Europæisk Kulturhovedstad. Hovedtemaet for projektet er RETHINK/GENTÆNK. Desuden lægges vægt på europæisk og internationale dimensioner og perspektiver.

Aarhus og regionen vil i de kommende år byde på mere end 300 kultur- og sportsbegivenheder, og 12 mega-events skal hver trække flere end 50.000 tilskuere. Forventningen er, at de mange begivenheder vil samle fem millioner publikummer på regionalt niveau.

Det er ambitionen bag det århusianske værtskab som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, at det store program skal være tilgængeligt for alle.

Men kulturhovedstads-satsningen er meget mere end kultur.

Det er også en vision for by- og erhvervsudviklingen, turisme, innovation og infrastruktur i hele regionen, der skal gøre det endnu mere attraktivt at bo og arbejde i vores landsdel. Forberedelserne til afgørelsen har været i gang i de sidste fem år. Holstebro har bl.a. sæde i den regionale styregruppe.

Flere end 8.000 personer i Region Midtjylland har bidraget til processen, der har skabt helt nye og spændende netværk på tværs af kommuner, kultur og erhvervsliv m.m.

Holstebro skal i årene 2013-2018 bidrage med i alt ca. 3.7 mio. kr., som man er garanteret at få igen gennem bidrag fra centrale fonde m.v.