Holstebro Kommune

Adgangsforhold og P-pladser - Hostrupsvej / Stationsvej

Vi har taget Sundhedshuset på Stationsvej i brug i februar 2016 og der vil de næste par år være en hel del bygge- og anlægsaktivitet omkring huset.

Det kan medføre besvær med at finde ud til huset og med at finde p-plads i nærheden. På nedenstående kort fremgår de aktuelle p-plads muligheder og adgangsveje for gående og kørende trafikanter til Sundhedshuset Stationsvej.

Vi vil sørge for, at kort opdateres i takt med at bygge- og anlægsarbejdet skrider fremad i området.

Byggeriet af ”det store” Center for Sundhed er således i fuld gang og vi glæder os til det står klar foråret 2018. 

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Lene Holm
Centerleder
Center for Sundhed

sundhed@holstebro.dk
Tlf.: 9611 4801