Holstebro Kommune

Administrationsbachelor-studerende

subpage-img

Hvad får du ud af din studiepraktik?

Du og din praktikvejleder fastlægger din uddannelsesplan for din studiepraktik og konkretiserer dine faglige og personlige mål for perioden.

Derudover får du mulighed for at koble teori fra din uddannelse med vigtig praksis erfaring i en kommunal organisation. Du får sat ord og billeder på dagligdagen og prøver kræfter med opgaver, som kommunens forvaltninger arbejder med.

Vi ønsker at klæde dig bedst muligt på til at få mest mulig læring i din studiepraktik og afholder, så vidt muligt, fælles introduktion med andre studerende i Holstebro Kommune. Her introducerer vi dig og dine medstuderende til blandt andet kommunens personalepolitikker og det politiske og organisatoriske niveau.

Vores forventninger til dig

Ønsker du at komme i betragtning til studiepraktik, forventer vi, at du sender en motiveret ansøgning med tydelig tilkendegivelse af hvilke fagområder og opgavetyper, du gerne vil arbejde med i din evt. studiepraktik.
Vi forventer desuden, at du som studerende udviser høj grad af professionalisme og engagement og respekterer kravene om fortrolighed, etik og de øvrige værdier i Holstebro Kommune.
 

Facts

Holstebro Kommune stiller hvert år 1-2 studiepraktik-pladser til rådighed for administrationsbachelor-uddannelsen, eksempelvis inden for områderne; HR, Strategi og udvikling, beskæftigelse, økonomi, m.fl.
Uddannelsen udbydes på VIA UC (Region Midt) og på UC Nord (Region Nordjylland)

Kontakt

HR-Udvikling

Udviklings- og uddannelseskonsulent
Helle Pank Lund

Helle.pank.lund@holstebro.dk
Tlf. 96117308

HR-Udvikling
Biblioteksbygningen, 1. sal
7500 Holstebro

Organisation.personale@holstebro.dk
Tlf. 96117521