Holstebro Kommune

Ældreboliger

subpage-img

Holstebro Kommune har visitation og anvisningsret til et større antal ældre- og handicapvenlige boliger rundt om i vores kommune. 

Boligerne er karakteriseret ved at have en indretning, der gør dem velegnede til brugere, som har et nedsat fysisk funktionsniveau. 

Se mere om om Holstebro Kommunes visitationskriterier for plejehjem, plejeboliger og ældreboliger.
 

Følgende ældreboliger er til rådighed:

 

 

 • Granvej, Sdr. Nissum
 • Humlevænget, Vemb
 • Kirkebyvej, Sdr. Nissum
 • Korsvang, Ulfborg
 • Krohaven, Vemb
 • Lindestien, Ulfborg
 • Musvitvej, Husby
 • Nørhedevej, Sdr. Nissum
 • Rolighedsvej, Staby
 • Skolevej, Bur
 • Violvej, Thorsminde

 

Ansøgning og information

Visitation til en ældre- og handicapvenlig bolig sker efter en konkret individuel vurdering af din samlede situation. I forbindelse med ansøgning af en ældrebolig, vil du blive kontaktet af en visitator fra Visitationen, som vil aflægge et besøg i dit hjem. 

Ansøgningsskema, tegninger og priser fås ved henvendelse til Visitationen.  

Klagemulighed

Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du klage. Klagen skal meddeles til Visitationen inden 4 uger fra du har modtaget den skriftlige afgørelse.

Visitationen vurderer sagen igen og hvis afgørelsen fastholdes, fremsendes klagen videre til Ankestyrelsen.

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Visitationen
Møllevej 9
7500 Holstebro 

visitation@holstebro.dk
 

Telefontid

Vedrørende hjemmehjælp og boliger:
Tlf. 9611 4950 
Mandag-fredag kl. 08 - 09