Holstebro Kommune

Aktivt og sundt fritidsliv i Trekanten

subpage-img

Som et led i budgetforhandlingerne for budget 2017-2020 er det besluttet, at fritidstilbuddene ved Brumleby og Værestedet i Trekantsområdet i Holstebro Kommune skal forankres gennem medborgerskab.
Der er et politisk ønske om, at fritidslivet for børn i Trekantsområdet i højere grad drives af borgerne i området.

Udvalget for Børn og Unge ved Holstebro Kommune har derfor besluttet, at der skal sættes gang i en række processer, som involverer foreninger, borgergrupper, boligorganisationer og ildsjæle, der skal finde løsninger
og muligheder for et aktivt og sundt fritidsliv for borgerne i boligområdet Trekanten.
Derfor afholder Holstebro Kommune i 2017 en række workshops med forskellige temaer med henblik på at indhente ideer, muligheder, løsninger og ønsker om fritidstilbud og tiltag i boligområdet.
I løbet af februar og marts kommer Trivselshuset derfor til at danne rammen omkring 5 spændende oplæg kombineret med workshops.

Her kan DU være med til at få indflydelse og påvirke det spændende og alsidige boligområde i og omkring Trekanten.

De 5 workshops kommer til at forgå på følgende datoer kl. 17.00 – 20.00:

Der vil være mad, god stemning og spændende indspark fra udenbys oplægsholdere ved hver workshop.
Hans Stavnsager fra Center for Frivilligt Socialt arbejde (CFSA) er ordstyrer.

Har du brug for at vide mere om disse workshops eller vil du tilmelde dig, er du velkommen til at kontakt Kariann Keseler på tlf.: 9611 5123 eller Kariann.Keseler@holstebro.dk.