Holstebro Kommune

Aktuelle bekendtgørelser

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser fra Teknik og Miljø efter de forskellige love. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil.

Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser. Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Teknik og Miljø på Tlf. 9611 7551 eller pr. mail til teknik.miljoe@holstebro.dk.

Kommuneplan

Oprettelse

Høringsfrist

Vindmølleområde ved Blæsbjerg, sydvest for Idom. Kommuneplantillæg nr. 17 - forslag. Offentligt møde den 23. maj 26-04-2017 21-06-2017
Staby Efterskole, Ulfborg, nyt område til offentligt formål. Kommuneplantillæg nr. 20 - vedtaget endeligt 26-04-2017 24-05-2017

Lokalplaner

Oprettelse

Høringsfrist

Vindmølleområde ved Blæsbjerg, sydvest for Idom. Lokalplan nr. 1133 - forslag. Offentligt møde den 23. maj 26-04-2017 21-06-2017
Skivevej 2, Holstebro, erhverv ved tidligere retsbygning. Lokalplan nr. 1130 - vedtaget endeligt 26-04-2017 24-05-2017
Staby Efterskole, Ulfborg, nyt område til offentligt formål. Lokalplan nr. 1128 - vedtaget endeligt 26-04-2017 24-05-2017

Landzonetilladelser

Oprettelse

Høringsfrist

Ejsingholmvej 1, 7830 Vinderup - Nyt stuehus 28-04-2017 26-05-2017
Alstrupvej 6, 7500 Holstebro - Støjvold 28-04-2017 26-05-2017
Brondbjergvej 5, 6990 Ulfborg, tilladelse til etablering af en sø på op til 150 m2 20-04-2017 18-05-2017
Staby Kirkevej 10A, 6990 Ulfborg - Ny birumsbygning 11-04-2017 09-05-2017
Lystlundvej 2, 7500 Holstebro - Lovliggørelse af maskinhus m.m. 11-04-2017 09-05-2017
Skorkærvej 3, 6990 Ulfborg - Lovliggørelse af skur 11-04-2017 09-05-2017
Abildholt Hedevej 6, 7500 Holstebro - Shelters samt ombygning af udhus til grovkøkken 10-04-2017 08-05-2017
Krogslundvej 2, Hvam, 7500 Holstebro - Planlovstilladelse til etablering af et nyt vandhul 06-04-2017 04-05-2017
Bakgårdsvej 2c, 7500 Holstebro - Landzonetilladelse og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til oprensning og udvidelse af sø 04-04-2017 03-05-2017
Geddalvej 63, 7830 Vinderup - Generationsskiftebolig 31-03-2017 28-04-2017
Vesterhavsgade 4, Thorsminde, 6990 Ulfborg - Ændret anvendelse til bolig 31-03-2017 28-04-2017
Hvejnkjærvej 3, 7830 Vinderup - Stuehus, samt flytning af maskinhus 31-03-2017 28-04-2017

Landbrug

Oprettelse

Høringsfrist

Sdr Stabyvej 8, 6990 Ulfborg, §12 miljøgodkendelse af soproduktion (6 ugers udkast) 29-03-2017 10-05-2017
Lillelundvej 1, 6990 Ulfborg - § 12 miljøgodkendelse (Tillæg nr. 1) 06-04-2017 03-05-2017
Sdr Stabyvej 8, 6990 Ulfborg - § 25 afgørelse 07-04-2017 05-05-2017
Lillelundvej 1, 6990 Ulfborg - § 35 overdækning af gyllebeholdere 10-04-2017 08-05-2017
Djeldvej 36, 7830 Vinderup - § 10 miljøtilladelse 11-04-2017 09-05-2017
Hahlvej 1, 7800 Skive - §29 skift i dyretype 18-04-2017 16-05-2017
Skautrupvej 27, 7500 Holstebro - § 35 overdækning af gylletanke 24-04-2017 24-05-2017
Rønnesmosevej 7, 7800 Skive - §29 skift i dyretype 24-04-2017 22-05-2017
Bjørnkjærvej 13, 7830 Vinderup - (Udkast) Tillæg nr. 1 § 12 miljøgodkendelse 27-04-2017 18-05-2017

Miljø

Oprettelse

Høringsfrist

DLG Skave. Ansøgning om miljøgodkendelse 28-04-2017 21-05-2017
Klimasikringsanlæg. Afgørelse om VVM-pligt 27-04-2017 26-05-2017
Vindmølleområde ved Blæsbjerg, sydvest for Idom. VVM redegørelse og miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan nr. 1133 - forslag. Offentligt møde den 23. maj 26-04-2017 21-06-2017
Hvidemosevej 22, 7830 Vinderup - § 19 tilladelse 13-04-2017 11-05-2017
Hestbjergvej 26, 7500 Holstebro - § 19 tilladelse 03-04-2017 02-05-2017

Vand og natur

Oprettelse

Høringsfrist

Offentliggørelse af færdige Natura 2000-handleplaner 21-04-2017 19-05-2017
Tilladelse efter lov om vandløb til krydsning af Skave Å med 10 kV Elkabelprojekt ved Hesselåvej 31, Holstebro ved anvendelse af styret underboring 10-04-2017 08-05-2017
Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinie) til etablering af 10 kV kabelanlæg til Møgelvangvej 9, 7830 Vinderup 10-04-2017 08-05-2017
Tilladelse efter lov om vandløb og dispensation efter lov om naturbeskyttelse til etablering af grødeopsamlingsplads ved Trandum Bro Karup Å 10-04-2017 08-05-2017
Afgørelse om at projekt for etablering af grødeopsamlingsplads ved Trandum Bro Karup Å ikke er VVM-pligtigt 10-04-2017 08-05-2017
Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinie) til etablering af 10 kV kabelanlæg til vindmølleområde NØ for Skave 10-04-2017 08-05-2017
Regulering af Vegen Å ikke VVM pligt 07-04-2017 05-05-2017
Holstebro Kommune. Regulering af Vegen Å ved Sønderbrogade disp. naturbeskyttelse 07-04-2017 05-05-2017
Forslag om regulering af Savstrup Å - gydegrus 07-04-2017 05-05-2017
Bjerghuse 130. Forslag om rørlægning af grøft 07-04-2017 05-05-2017
Høring efter lov om vandløb - Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Karup Å ved Egebjerg 09-03-2017 04-05-2017

Øvrige

Oprettelse

Høringsfrist

Revideret udlejningstilladelse Mejdal Camping - Birkevej 25, 7500 Holstebro 05-04-2017 03-05-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Rådhuset

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7551

Kirkestræde 11
7500 Holstebro