Holstebro Kommune

Aktuelle bekendtgørelser

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser fra Teknik og Miljø efter de forskellige love. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil.

Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser. Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Teknik og Miljø på Tlf. 9611 7551 eller pr. mail til teknik.miljoe@holstebro.dk.

Kommuneplan

Oprettelse

Høringsfrist

Vindmølle på Fugleøen ved Thorsminde. Kommuneplantillæg nr. 15 - forslag 08-02-2017 05-04-2017
Staby, område til offentlige formål ved Staby Efterskole. Kommuneplantillæg nr. 20 - forslag 04-01-2017 01-03-2017

Lokalplaner

Oprettelse

Høringsfrist

Skivevej, Holstebro, erhverv ved Skivevej 2. Lokalplan nr. 1130 - forslag 04-01-2017 01-03-2017
Staby, område til offentlige formål ved Staby Efterskole. Lokalplan nr. 1128 - forslag 04-01-2017 01-03-2017

Landzonetilladelser

Oprettelse

Høringsfrist

Lindholtvej 1, 7830 Vinderup - Planlovstilladelse til sø 27-02-2017 27-03-2017
Hasselholtvej 5, 7830 Vinderup - Maskinhus 21-02-2017 21-03-2017
Holstebrovej 17, 6990 Ulfborg - Tilbygning til ridehal 16-02-2017 16-03-2017
Skautruplundvej 1, 7500 Holstebro - Erhverv i eksisterende bygning samt nybyggeri til erhverv 16-02-2017 16-03-2017
Holstebrovej 34, 7830 Vinderup - Tilbygning til bolig m.m. 16-02-2017 16-03-2017
Nørhedevej 23, 6990 Ulfborg - garage 16-02-2017 16-03-2017
Nybovej 28, 7500 Holstebro - Skur 16-02-2017 16-03-2017
Trevældvej 2, 7830 Vinderup - Udestue 16-02-2017 16-03-2017
Tingvej 39A, 7800 Skive - Pavillon 15-02-2017 15-03-2017
Skivevej 143, 7500 Holstebro - Støjvold 07-02-2017 07-03-2017
Ryttergårdsvej 2, 6990 Ulfborg - Udhus og container 31-01-2017 28-02-2017
Kyllinghusvej 3, 7500 Holstebro - Generationsskiftebolig 31-01-2017 28-02-2017
Sognefogedvej 17, 6990 Ulfborg - Ombygning af beboelse til garage. 31-01-2017 28-02-2017
Tingvej 4, 7800 Skive - Garage 31-01-2017 28-02-2017

Landbrug

Oprettelse

Høringsfrist

Bøgevej 8, 7830 Vinderup - § 31 afgørelse - Skift i dyretype 01-02-2017 02-03-2017
Egebjergvej 60, 7830 Vinderup - § 32 afgørelse 06-02-2017 06-03-2017
Hvolbyvej 5a, 7570 Vemb - §11 miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion (udkast) 07-02-2017 28-02-2017
Tvislundvej 4, 7500 Holstebro - §12 miljøgodkendelse (Tillæg nr. 1) 27-02-2017 27-03-2017

Miljø

Oprettelse

Høringsfrist

Vand og natur

Oprettelse

Høringsfrist

Høring efter lov om vandløb om fritlægning af Agerbæk ved Hornshøj, Holstebro 07-02-2017 07-03-2017

Øvrige

Oprettelse

Høringsfrist

Kontakt

Teknik og Miljø

Rådhuset

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7551

Kirkestræde 11
7500 Holstebro