Holstebro Kommune

Aktuelle bekendtgørelser

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser fra Teknik og Miljø efter de forskellige love. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil.

Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser. Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Teknik og Miljø på Tlf. 9611 7551 eller pr. mail til teknik.miljoe@holstebro.dk.

Kommuneplan

Oprettelse

Høringsfrist

Mozartsvej, Holstebro, nyt område til offentlige formål. Kommuneplantillæg nr. 23 - vedtaget endeligt 18-10-2017 15-11-2017
Skautrupvej, Tvis, nyt centerområde. Kommuneplantillæg nr. 29 - forslag 18-10-2017 13-12-2017
Mosebyvej, Holstebro, udvidelse af erhvervsområde. Kommuneplantillæg nr. 32 - forslag 11-10-2017 06-12-2017
Tingagervej, Holstebro, nyt boligområde. Kommuneplantillæg nr. 26 - vedtaget endeligt 11-10-2017 08-11-2017
Vindmølle på Fugleøen, Thorsminde. Kommuneplantillæg nr. 15 - vedtaget endeligt 27-09-2017 25-10-2017

Lokalplaner

Oprettelse

Høringsfrist

Mozartsvej, Holstebro, nyt område til offentlige formål. Lokalplan nr. 1132 - vedtaget endeligt 18-10-2017 15-11-2017
Skautrupvej, Tvis, nyt centerområde. Lokalplan nr. 1142 - forslag 18-10-2017 13-12-2017
Mosebyvej, Holstebro, udvidelse af erhvervsområde. Lokalplan nr. 1147 - forslag 11-10-2017 06-12-2017
Tingagervej, Holstebro, nyt boligområde. Lokalplan nr. 1136 - vedtaget endeligt 11-10-2017 08-11-2017
Idom Kirkevej, nyt boligområde i Idom. Lokalplan nr. 1131 - forslag 30-08-2017 25-10-2017

Landzonetilladelser

Oprettelse

Høringsfrist

Skivevej 30, Vinderup - opførelse af udestald til heste 19-10-2017 16-11-2017
Ringkøbingvej 1, 7500 Holstebro-Planlovstilladelse til ny sø 18-10-2017 15-11-2017
Abildholtvej 7-9, 7500 Holstebro - Biogasanlæg 09-10-2017 06-11-2017
Kokborgvej 3, Sevel - opførelse af ny bolig 06-10-2017 03-11-2017
Djeldvej 30, Sevel - opførelse af nyt stuehus 06-10-2017 03-11-2017
Madum Kærgårdsvej 5, 6990 Ulfborg - Planlovstilladelse til etablering af en sø 06-10-2017 03-11-2017
Ørvigvej 4, 7570 Vemb - Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af en ny sø 05-10-2017 02-11-2017
Hajslundvej 6, Mejrup - udstykning til vindmølleparcel 28-09-2017 26-10-2017
Tvislundvej 4, 7500 Holstebro- Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16 til etablering af ny sø 28-09-2017 26-10-2017
Møborgåvej 4B, 7570 Vemb - udstykning af vindmølleparcel 25-09-2017 23-10-2017

Landbrug

Oprettelse

Høringsfrist

Rønhøjvej 6, 7800 Skive - § 11 miljøgodkendelse 03-10-2017 01-11-2017
Rønhøjvej 6, 7800 Skive - Dispensation til afstandskrav til skel 03-10-2017 01-11-2017
Blæsbjergvej 4, 7500 Holstebro - Høring af udkast til §12 Miljøgodkendelse 04-10-2017 15-11-2017
Skautrupvej 27, 7500 Holstebro - § 17 anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde (slagtesvin) 09-10-2017 06-11-2017
Hjelmhedevej 6, 7800 Skive - § 12 Miljøgodkendelse (Tillæg nr. 2) 09-10-2017 06-11-2017
Munkhulevej 6, 6990 Ulfborg - (Udkast) §11 miljøgodkendelse (Tillæg nr. 1) 10-10-2017 31-10-2017
Skavevej 8, 7830 Vinderup - §12 miljøgodkendelse (tillæg nr. 2) 12-10-2017 02-11-2017
Burvej 58, 7570 Vemb - §10 Miljøtilladelse 13-10-2017 10-11-2017
Hesselåvej 27, 7500 Holstebro - (Udkast) §12 miljøgodkendelse 23-10-2017 04-12-2017

Miljø

Oprettelse

Høringsfrist

Grundvandssænkning ved opsætning af varmeakkumuleringstank inkl. fundament ved Vinderup Varmeværk - afgørelse om ikke VVM-pligt samt nedsivningstilladelse 12-10-2017 09-11-2017
Mosebyvej, Holstebro, udvidelse af erhvervsområde. Afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering 11-10-2017 08-11-2017
Tingvej 52, 7800 Skive - indvindingstilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt 11-10-2017 08-11-2017
Nr Sahlvej 2, 7830 Vinderup, Indvindingstilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt 10-10-2017 07-11-2017
Byggemodning Alstrup, Grundvandssænknings- og nedsivningstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt 06-10-2017 02-11-2017
Prins Buris Vej 29, Mejdal - Afgørelse om ikke VVM-pligt samt nedsivnings- og udledningstilladelse 27-09-2017 25-10-2017

Vand og natur

Oprettelse

Høringsfrist

Tilladelse til sikring af blotlagt 10 kV højspændningskabel ved Storå ved ny underboring. 13-10-2017 10-11-2017
Nautrupvej 41, 7830 Vinderup - Afslag på skovrejsning 26-09-2017 24-10-2017

Øvrige

Oprettelse

Høringsfrist

Nedrivning af bevarings værdig bygning 16-10-2017 13-11-2017
Nye vejnavne 10-10-2017 10-11-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Rådhuset

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7551

Kirkestræde 11
7500 Holstebro