Holstebro Kommune

Aktuelle bekendtgørelser

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser fra Teknik og Miljø efter de forskellige love. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil.

Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser. Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Teknik og Miljø på Tlf. 9611 7551 eller pr. mail til teknik.miljoe@holstebro.dk.

Kommuneplan

Oprettelse

Høringsfrist

Kommuneplan 2017-2029 - forslag 11-01-2018 15-03-2018

Lokalplaner

Oprettelse

Høringsfrist

Idom Kirkevej, Idom, nyt boligområde. Lokalplan nr. 1131 - vedtaget endeligt 03-01-2018 31-01-2018
Døesvej, Holstebro, nyt boligområde syd for Nørrelandcenterområdet. Lokalplan nr. 1153 - forslag 20-12-2017 14-02-2018
Anlægsvej, Vinderup, nyt boligområde. Lokalplan nr. 1149 - forslag 06-12-2017 31-01-2018

Landzonetilladelser

Oprettelse

Høringsfrist

Sirvej_19_Holstebro-Lovliggoerelse-af-ridehal 09-01-2018 06-02-2018
Lindholtvej_9_7500_Holstebro-midlertidigt-aendret-anvendelse-af-gl-stuehus 04-01-2018 01-02-2018
Bivej_1_6990_Ulfborg-opfoerelse-af-fiskeskur 03-01-2018 31-01-2018
Geddalvej 38, Ejsing - Terrænændringer til ensilagesilo 02-01-2018 30-01-2018

Landbrug

Oprettelse

Høringsfrist

Munkbrovej 8, 7500 Holstebro - §12 miljøgodkendelse (udkast til tillæg nr. 1) 29-12-2017 22-01-2018
Ørvigvej 3, 7570 Vemb - (Udkast) Miljøgodkendelse § 11 03-01-2018 24-01-2018
Tingvej 52, 7800 Skive - § 29 skift i dyretype 05-01-2018 02-02-2018
Idomvej 10, 7570 Vemb - (Udkast) §11 miljøgodkendelse 09-01-2018 30-01-2018
Møborgåvej 5, 7570 Vemb - § 10 anmeldelse af 2 stk. kornsilo 11-01-2018 08-02-2018
Sdr Stabyvej 8, 6990 Ulfborg - §12 miljøgodkendelse af soproduktion (tillæg nr. 1) - forannoncering 2 uger 12-01-2018 26-01-2018
Bjergbyvej 24, 7830 Vinderup - §12 miljøgodkendelse 16-01-2018 13-02-2018
Falsigvej 4, 7500 Holstebro - (forslag) §12 miljøgodkendelse af minkgård 19-01-2018 03-03-2018
Hvidemosevej 25, 7830 Vinderup - §12 miljøgodkendelse (tillæg nr 1) 19-01-2018 16-02-2018
Landtingvej 23, 7830 Vinderup - (udkast) §11 miljøgodkendelse 19-01-2018 09-02-2018
Skinbjergvej 9, 7500 Holstebro - høringsudkast til § 16b miljøtilladelse 19-01-2018 02-02-2018

Miljø

Oprettelse

Høringsfrist

Gjettrupvej_1_Tvis_7500_Holstebro_Miljøgodkendelse_lovliggørelse af oplagstank_Miljøvurderingsscreening 10-01-2018 07-02-2018
Stenumvej uden nummer, 7500 Holstebro - Indvindingstilladelse og VVM-screeing 08-01-2018 05-02-2018
Grønnevang 7, 7500 Holstebro - Indvindingtilladelse og VVM-screening 08-01-2018 05-02-2018
Vembvej 25, 7570 Vemb - Indvindingstilladelse og VVM-screening 04-01-2018 01-02-2018

Vand og natur

Oprettelse

Høringsfrist

Vembvej 7. Tilladelse vandindvinding ikke vvm pligt 11-01-2018 08-02-2018
Vembvej 7. Tilladelse fortsat vandindvinding fra Storå 11-01-2018 08-02-2018
Høring efter lov om vandløb til etablering af rørbro over privat Grøft, Tvis Møllevej 6, Holstebro 11-01-2018 08-02-2018
Bakkevej_11_Vinderup-skovrejsning 09-01-2018 06-02-2018
Brejnholtvej_4_Holstebro-skovrejsning 08-01-2018 05-02-2018
Stenumvej 7. Vandindvinding ikke VVM pligt 08-01-2018 05-02-2018
Stenumvej 7. Tilladelse til fortsat vandindvinding fra Storå 08-01-2018 05-02-2018
Østerlundvej 7. Ikke vvm pligt vandindvinding 05-01-2018 02-02-2018
Østerlundvej 7. Tilladelse til fortsat vandindvinding fra Storå 05-01-2018 02-02-2018
Hestbjergvej_26_7500_Holstebro-Godkendelse-af-anmeldelse-om-skovrejsning 05-01-2018 02-02-2018
Lyngbakken 14 C. lovliggørelse efter vandløbsloven til etableret terrassse ved Storå 03-01-2018 31-01-2018
Forslag om vandløbsrestaurering af Hellegaard Å ved Ryde Mølle 07-12-2017 01-02-2018

Øvrige

Oprettelse

Høringsfrist

Nye vejnavne: Tingager Skoven og Tingager Enge 04-01-2018 02-02-2018
Offentlig høring af forslag til Naturparkplan for Naturpark Nissum Fjord 01-12-2017 26-01-2018

Kontakt

Teknik og Miljø

Rådhuset

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7551

Kirkestræde 11
7500 Holstebro