Holstebro Kommune

Aktuelle bekendtgørelser

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser fra Teknik og Miljø efter de forskellige love. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil.

Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser. Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Teknik og Miljø på Tlf. 9611 7551 eller pr. mail til teknik.miljoe@holstebro.dk.

Kommuneplan

Oprettelse

Høringsfrist

Lokalplaner

Oprettelse

Høringsfrist

Tværmosevej, Vinderup, nyt erhvervsområde Tværmose. Lokalplan nr. 1135 - forslag 24-05-2017 24-07-2017

Landzonetilladelser

Oprettelse

Høringsfrist

Hattensvej 4, 7500 Holstebro - Nyt stuehus m.m. 23-06-2017 21-07-2017
Hvolbækvej, 7830 Vinderup - Udstykning, bolig og garage/udhus 20-06-2017 18-07-2017
Holstebrovej 36, 7830 Vinderup - Lovliggørelse af paintballbane 15-06-2017 13-07-2017
Idomlundvej 23A, 7500 Holstebro - Tilbygning af krybberum til børnehave 15-06-2017 13-07-2017
Moesgårdvej 8, 6990 Ulfborg-Planlovstilladelse til etablering af en ny sø 07-06-2017 05-07-2017
Hattensvej 4, 7500 Holstebro - tilladelse til sljøfning af et vandhul, samt oprensning og udvidelse af et andet vandhul 07-06-2017 04-07-2017
Lystlundvej 1A, 6990 Ulfborg - Ferielejlighed og madpakke-køkken 31-05-2017 28-06-2017
Hodsagervej 2, 7500 Holstebro - Brændeskur 31-05-2017 28-06-2017

Landbrug

Oprettelse

Høringsfrist

Svenstrupvej 9, 7830 Vinderup - § 29 anmeldelse af skift i dyretype 02-06-2017 30-06-2017
Hesselåvej 25, 7500 Holstebro - § 30 anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde (fulde stalde) 02-06-2017 30-06-2017
Sørvadvej 24, 7500 Holstebro - § 30 anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde (fulde stalde) 02-06-2017 30-06-2017
Skinbjergvej 11, 7500 Holstebro - § 30 anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde (fulde stalde) 07-06-2017 05-07-2017
Bjergbyvej 24, 7830 Vinderup - § 25 anmeldelse af 3 stk. kornsiloer 07-06-2017 05-07-2017
Hogagervej 14, 7500 Holstebro - § 10 miljøtilladelse 08-06-2017 07-07-2017
Dispensation for afstandskrav til naboskel - Viborgvej 281, 7500 Holstebro 09-06-2017 07-07-2017
Hasselholtvej 5A, 7830 Vinderup - § 11 miljøgodkendelse (høringsudkast) 12-06-2017 03-07-2017
Gedbovej 13, 7500 Holstebro - §12 Miljøgodkendelse (Tillæg nr 1) 15-06-2017 14-07-2017
Gl Landevej 32, 7830 Vinderup - §11 miljøgodkendelse 16-06-2017 14-07-2017
Sønder Savstrupvej 8, 7500 Holstebro - §11 miljøgodkendelse (Tillæg nr. 1) 16-06-2017 14-07-2017
Skorkærvej 5, 6990 Ulfborg - § 25 anmeldelse af opførelse af halmlade 22-06-2017 20-07-2017
Stabyvej 80, 6990 Ulfborg - §12 miljøgodkendelse af kvægbrug (6 ugers høringsudkast) 23-06-2017 04-08-2017

Miljø

Oprettelse

Høringsfrist

Tilladelse til grundvandssænkning - Gedmose 23-06-2017 21-07-2017
Naturgasledning fra Hodsagervej 1 til DLG i Skave, afgørelse om ikke-VVM pligt 19-06-2017 17-07-2017
Tværmose erhvervsområde, Ejsing. Afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af lokalplan nr. 1135 13-06-2017 11-07-2017
Hodsagervej uden nummer - boretilladelse, foreløbig indvindingstilladelse og ikke-VVM pligt 02-06-2017 30-06-2017

Vand og natur

Oprettelse

Høringsfrist

Ørbæk og Ellebæk - Tilladelse til krydsning af vandløb med kabler ved styret underboring (Gedmose-projekt) NOE i henhold til lov om vandløb samt dispensation efter lov om naturbeskyttelsesloven til krydsning af § 3 beskyttet natur samt fortidsmindebeskyttelseslinier. 22-06-2017 20-07-2017
Sveavej 19. Brinksikring og terrasse ved Storå i høring efter vandløbsloven 22-06-2017 20-07-2017
Genslyngning af Stokvad Bæk ikke VVM pligt 21-06-2017 19-07-2017
Tilladelse efter vandløbsloven til genslyngning af Stokvad Bæk 21-06-2017 19-07-2017
Nymøllevej 2, 7500 Holstebro - Afslag på skovrejsning inden for åbeskyttelseslinie 20-06-2017 18-07-2017
Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinie) til etablering af gasledning fra Mejrup til DLG Skave 20-06-2017 18-07-2017
Skave Å. Forslag om etablering af sandfang i Skave Å i supplerende høring efter vandløbsloven 19-06-2017 17-07-2017
Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 og tilladelse efter lov om vandløb til nedgravning/underboring af naturgasledning langs Viborgvej mellem Mejrup og Skave 15-06-2017 13-07-2017
Sammenslutningen ved Storå. Forslag om etablering af gydestryg i Vegen Å 12-06-2017 10-07-2017
Strovstrupvej 6. Forslag om etablering af gydestryg i Storå 08-06-2017 06-07-2017
Høring efter lov om vandløb om genslyngning af Ellebæk samt omlægning og sløfning af rørlægninger ved Alstrup, Holstebro 02-06-2017 30-07-2017
Nissum Fjord Netværket. Tilladelse til etablering af bro over Nørgård Bæk 01-06-2017 29-06-2017
Lillelundvej 1, 6990 Ulfborg - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinie til nedsivningsanlæg og vej 01-06-2017 29-06-2017
Nissum Fjord Netværket - Tilladelse til etablering af bro over Damhus Å 29-05-2017 26-06-2017
Tilladelse bro over Storå ved Anlægget Vemb 29-05-2017 26-06-2017

Øvrige

Oprettelse

Høringsfrist

Nyt vejnavn: Trillingsgaards Plads 20-06-2017 20-07-2017
Nyt vejnavn: Bjørnkærvej 06-06-2017 06-07-2017
Grøn ordning, forslag til projekter og aktiviteter søges 17-05-2017 28-08-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Rådhuset

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7551

Kirkestræde 11
7500 Holstebro