Holstebro Kommune

Aktuelle bekendtgørelser

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser fra Teknik og Miljø efter de forskellige love. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil.

Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser. Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Teknik og Miljø på Tlf. 9611 7551 eller pr. mail til teknik.miljoe@holstebro.dk.

Kommuneplan

Oprettelse

Høringsfrist

Planlægning for et erhvervsområde nordøst for Holstebro 02-08-2017 16-08-2017
Tingagervej, Mejdal, nyt boligområde. Kommuneplantillæg nr. 26 - forslag 28-06-2017 23-08-2017
Idrætscenter Vest, Holstebro, nyt område til offentlige formål. Kommuneplantillæg nr. 23 - forslag 28-06-2017 23-08-2017

Lokalplaner

Oprettelse

Høringsfrist

Tingagervej, Mejdal, nyt boligområde. Lokalplan nr. 1136 - forslag 28-06-2017 23-08-2017
Idrætscenter Vest, Holstebro, nyt område til offentlige formål. Lokalplan nr. 1132 - forslag 28-06-2017 23-08-2017

Landzonetilladelser

Oprettelse

Høringsfrist

Sdr Svenstrupvej 9, 7830 Vinderup - nyt enfamiliehus og anmeldelse af erhverv i landbrugsbygninger 16-08-2017 13-09-2017
Nr. Feldingvej 100, 7500 Holstebro- Planlovstilladelse til etablering af en ny sø ved Ringkøbingvej, 7500 Holstebro 15-08-2017 12-09-2017

Landbrug

Oprettelse

Høringsfrist

Ryde Møllevej 12, 7830 Vinderup - §28 dyrevelfærdsudvidelse af minkfarm 19-07-2017 19-08-2017
Møgelvangvej 10, 7830 Vinderup - § 12 miljøgodkendelse (Tillæg nr. 1) 20-07-2017 17-08-2017
Viborgvej 152, 7500 Holstebro - § 12 miljøgodkendelse (Tillæg nr. 1) 31-07-2017 28-08-2017
Vedersøvej 2, 6990 Ulfborg - § 29 anmeldelse af skift i dyretype 03-08-2017 31-08-2017
Vilhelmsborgvej 10, 7500 Holstebro - §28 dyrevelfærdsudvidelse af minkfarm 03-08-2017 31-08-2017
Stabyvej 80, 6990 Ulfborg - §12 miljøgodkendelse 09-08-2017 06-09-2017
Møborgåvej 9, 7570 Vemb - konvertering fra sommerfarm til helårsfarm 10-08-2017 07-09-2017
Fjordvejen 12a, 7570 Vemb - (udkast) §11 miljøgodkendelse (tillæg nr 1) 10-08-2017 01-09-2017
Falsigvej 4, 7500 Holstebro - Annoncering af ansøgning om § 12 miljøgodkendelse 14-08-2017 28-08-2017

Miljø

Oprettelse

Høringsfrist

Vand og natur

Oprettelse

Høringsfrist

Forslag om etablering af sandfang i Pilkmose Bæk 02-08-2017 30-08-2017
Regulering af 2 strækninger i Savstrup Å med gydegrus - vandløbslov 21-07-2017 18-08-2017
Sveavej 19. Tilladelse til brinksikring og etablering af terrasse ved Storå - vandløbslov og naturbeskyttelseslov 21-07-2017 18-08-2017
Tilladelse til etablering af 2 sandfang i Skave Å - vandløbslov og naturbeskyttelseslov 20-07-2017 17-08-2017

Øvrige

Oprettelse

Høringsfrist

Grøn ordning, forslag til projekter og aktiviteter søges 17-05-2017 28-08-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Rådhuset

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7551

Kirkestræde 11
7500 Holstebro