Holstebro Kommune

Aktuelle bekendtgørelser

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser fra Teknik og Miljø efter de forskellige love. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil.

Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser. Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Teknik og Miljø på Tlf. 9611 7551 eller pr. mail til teknik.miljoe@holstebro.dk.

Kommuneplan

Oprettelse

Høringsfrist

Halgård og Viborgvej, Holstebro, boligområde ved Halgård Vest og centerområde nord for Viborgvej. Kommuneplantillæg nr. 19 - forslag 01-03-2017 26-04-2017
Vindmølle på Fugleøen ved Thorsminde. Kommuneplantillæg nr. 15 - forslag 08-02-2017 05-04-2017

Lokalplaner

Oprettelse

Høringsfrist

Viborgvej, Holstebro, butiksområde nord for Viborgvej. Lokalplan nr. 1127 - forslag 01-03-2017 26-04-2017
Halgård, Holstebro, dagligvarebutik og boliger ved Halgård Vest. Lokalplan nr. 1126 - forslag 01-03-2017 26-04-2017

Landzonetilladelser

Oprettelse

Høringsfrist

Nibsbjergvej 22, 7500 Holstebro - Lovliggørelse af boligareal på 1. sal i bygning 2 24-03-2017 21-04-2017
Nibsbjergvej 22, 7500 Holstebro - Lovliggørelse af regnvandsbassin 24-03-2017 21-04-2017
Krogslundvej 4, 7500 Holstebro - Udstykning af vindmølleparcel 24-03-2017 21-04-2017
Idomlundvej 23A, 7500 Holstebro - Hytter ved Plexus 24-03-2017 21-04-2017
Pallisbjergvej 5, 6990 Ulfborg - Etablering af 2 søer inden for fortidsmindebeskyttelseslinie 16-03-2017 13-04-2017
Munkbrovej 27, 7500 Holstebro - Garage 02-03-2017 31-03-2017
Sønderkærvej 8, 6990 Ulfborg - Planlovstilladelse til ny sø på op til 200 m2 28-02-2017 28-03-2017
Lindholtvej 1, 7830 Vinderup - Planlovstilladelse til sø 27-02-2017 27-03-2017

Landbrug

Oprettelse

Høringsfrist

Hvolbyvej 5a, 7570 Vemb - §11 miljøgodkendelse 28-02-2017 28-03-2017
Tvislundvej 4, 7500 Holstebro - §12 miljøgodkendelse (Tillæg nr. 1) 01-03-2017 29-03-2017
Tohøje 2, 7500 Holstebro - §11 miljøgodkendelse 02-03-2017 30-03-2017
Sørvadvej 23, 7500 Holstebro - §11 miljøgodkendelse (Tillæg nr. 1) 07-03-2017 04-04-2017
Trabjergvej 5, 7500 Holstebro §25 - Afgørelse om tilbygning til eksisterende maskinhus 07-03-2017 04-04-2017
Djeldvej 36, 7830 Vinderup - (udkast) § 10 tilladelse 17-03-2017 07-04-2017
Grydholtvej 11, 7500 Holstebro - Afgørelse om ikke godkendelsespligt 21-03-2017 19-04-2017
Sdr Stabyvej 8, 6990 Ulfborg - (Udkast) § 25 afgørelse 23-03-2017 06-04-2017

Miljø

Oprettelse

Høringsfrist

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og bortledning via reinfiltration af grundvand ved kloakfornyelse i Vemb, samt afgørelse om ikke VVM-pligt. 10-03-2017 07-04-2017
Rasmus Færchs vej 20 afgørelse om ikke vvm §19 tilladelse 03-03-2017 31-03-2017
Viborgvej, Holstebro, butiksområde nord for Viborgvej. Afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering 01-03-2017 29-03-2017

Vand og natur

Oprettelse

Høringsfrist

Jeppe Aakjærs Vej 53, 7500 Holstebro - Dispensation fra åbeskyttelseslinie til drivhus/pavillon 24-03-2017 21-04-2017
Tilladelse efter lov om vandløb og naturbeskyttelse til etablering af Kreaturbro over Røjbæk Karup å vandsystem 10-03-2017 07-04-2017
09-03-2017 06-04-2017
Holstebro Kommune. Forslag om regulering af Stokvad Bæk 09-03-2017 06-04-2017
Holstebro Kommune. Forslag om regulering af Vegen Å omkring Sønderbrogade 09-03-2017 06-04-2017
Høring efter lov om vandløb - Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Karup Å ved Egebjerg 09-03-2017 04-05-2017
Gammelbyvej 5, 7500 Holstebro - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinie til rørlægning af grøft 07-03-2017 04-04-2017
Høring efter lov om vandløb til etablering af grødeopsamlingsplads nedstrøms Trandum Bro ved Karup Å 28-02-2017 28-03-2017

Øvrige

Oprettelse

Høringsfrist

Nyt Vejnavn: Under Bøgen 23-03-2017 23-04-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Rådhuset

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7551

Kirkestræde 11
7500 Holstebro