Holstebro Kommune

Aktuelle bekendtgørelser

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser fra Teknik og Miljø efter de forskellige love. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil.

Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser. Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Teknik og Miljø på Tlf. 9611 7551 eller pr. mail til teknik.miljoe@holstebro.dk.

Kommuneplan

Oprettelse

Høringsfrist

Vindmølleområde ved Blæsbjerg, sydvest for Idom. Kommuneplantillæg nr. 17 - forslag. Offentligt møde den 23. maj 26-04-2017 21-06-2017
Staby Efterskole, Ulfborg, nyt område til offentligt formål. Kommuneplantillæg nr. 20 - vedtaget endeligt 26-04-2017 24-05-2017

Lokalplaner

Oprettelse

Høringsfrist

Vindmølleområde ved Blæsbjerg, sydvest for Idom. Lokalplan nr. 1133 - forslag. Offentligt møde den 23. maj 26-04-2017 21-06-2017
Skivevej 2, Holstebro, erhverv ved tidligere retsbygning. Lokalplan nr. 1130 - vedtaget endeligt 26-04-2017 24-05-2017
Staby Efterskole, Ulfborg, nyt område til offentligt formål. Lokalplan nr. 1128 - vedtaget endeligt 26-04-2017 24-05-2017

Landzonetilladelser

Oprettelse

Høringsfrist

Torstedvej 1a, 6990 Ulfborg - Planlovstilladelse til etablering af 2 nye søer 23-05-2017 21-06-2017
Klitvej 16, 6990 Ulfborg - Udlejningstilladelse til Nissum Fjord (tidl. Fjand) Camping 19-05-2017 16-06-2017
Estrupvej 7, 7500 Holstebro- Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16, og landzonetilladelse til udskiftning af en fiskerhytte 18-05-2017 16-06-2017
Skalstrupvej 4, 7570 Vemb - Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til etablering af 2 nye søer 17-05-2017 15-06-2017
Ejsingholmvej 1, 7830 Vinderup - Nyt stuehus 28-04-2017 26-05-2017
Alstrupvej 6, 7500 Holstebro - Støjvold 28-04-2017 26-05-2017

Landbrug

Oprettelse

Høringsfrist

Skautrupvej 27, 7500 Holstebro - § 35 overdækning af gylletanke 24-04-2017 24-05-2017
Nørrevej 10, 6990 Ulfborg - §12 miljøgodkendelse (tillæg nr. 1) 03-05-2017 30-05-2017
Hogagervej 14, 7500 Holstebro - Udkast § 10 miljøtilladelse 05-05-2017 26-05-2017
Nørrevej 15 - 17, 6990 Ulfborg - § 27 etablering af møddingsplads 11-05-2017 08-06-2017
Sdr Stabyvej 8, 6990 Ulfborg - §12 miljøgodkendelse af soproduktion 11-05-2017 08-06-2017
Sønder Savstrupvej 8, 7500 Holstebro - (Udkast) §11 miljøgodkendelse (Tillæg nr. 1) 15-05-2017 06-06-2017
Birk 1, 7500 Holstebro - § 27 etablering af møddingsplads 15-05-2017 12-06-2017
Hasselholtvej 5, 7830 Vinderup - § 35 og 36 forhåndanmeldelse af udvidelse af hestehold og etablering af container 18-05-2017 15-06-2017
Gl Landevej 32, 7830 Vinderup - (Udkast) - §11 miljøgodkendelse 18-05-2017 09-06-2017
Viborgvej 281B - Afgørelse om ikke godkendelsespligt 18-05-2017 15-06-2017
Bjørnkjærvej 13, 7830 Vinderup - § 12 miljøgodkendelse (Tillæg nr. 1) 19-05-2017 16-06-2017

Miljø

Oprettelse

Høringsfrist

Åglimt 20, 7500 Holstebro - Tilladelse til grundvandssænkning 19-05-2017 16-06-2017
Torstedvej 1, Ulfborg. Ulfborg Skyttecenter. Revurderet miljøgodkendelse 18-05-2017 15-06-2017
Klimasikringsanlæg. Afgørelse om VVM-pligt 27-04-2017 26-05-2017
Vindmølleområde ved Blæsbjerg, sydvest for Idom. VVM redegørelse og miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan nr. 1133 - forslag. Offentligt møde den 23. maj 26-04-2017 21-06-2017

Vand og natur

Oprettelse

Høringsfrist

Lystlundvej 15, 6990 Ulfborg - Skovrejsning 23-05-2017 20-06-2017
Nymøllevej 2, 7500 Holstebro - Afslag på skovrejsning inden for åbeskyttelseslinie og negativ skovrejsningsområde 22-05-2017 19-06-2017
Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til supplering af gydebanke i Karup Å ved Egebjerg 19-05-2017 16-06-2017
Tværmosevej 10, 7830 Vinderup - Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinie) til læhegn 10-05-2017 07-06-2017
Bjerghuse 130 - tilladelse til rørlægning af grøft 08-05-2017 05-06-2017
Forslag om 2 sandfang i Skave Å 04-05-2017 01-06-2017

Øvrige

Oprettelse

Høringsfrist

Grøn ordning, forslag til projekter og aktiviteter søges 17-05-2017 28-08-2017
Nye vejnavne: Merkur Torv og Hvalfisken 15-05-2017 13-06-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Rådhuset

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7551

Kirkestræde 11
7500 Holstebro