Holstebro Kommune

Aktuelle bekendtgørelser

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser fra Teknik og Miljø efter de forskellige love. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil.

Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser. Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Teknik og Miljø på Tlf. 9611 7551 eller pr. mail til teknik.miljoe@holstebro.dk.

Kommuneplan

Oprettelse

Høringsfrist

Nørgårdsvej, Vinderup. Debatoplæg for område til boligformål - indkaldelse af idéer og forslag 13-12-2017 03-01-2018
Skautrupvej, Tvis, nyt centerområde. Kommuneplantillæg nr. 29 - forslag 18-10-2017 13-12-2017

Lokalplaner

Oprettelse

Høringsfrist

Anlægsvej, Vinderup, nyt boligområde. Lokalplan nr. 1149 - forslag 06-12-2017 31-01-2018
Skautrupvej, Tvis, nyt centerområde. Lokalplan nr. 1142 - forslag 18-10-2017 13-12-2017

Landzonetilladelser

Oprettelse

Høringsfrist

Sønder Majgårdvej 4, Mejrup - opførelse af stålburshal 13-12-2017 10-01-2018
Nørrebjergvej 2b, 7500 Holstebro-Dispensation iht. Naturbeskyttelseslovens § 3 og pl.tilladelse til udvidelse af 2 søer 13-12-2017 10-01-2018
Strøkærvej 1b, 7830 Vinderup - Dispensation fra Museumsloven til fjernet dige 13-12-2017 10-01-2018
Nørrevej 11, 6990 Ulfborg -Planlovstilladelse til anlæggelse af 2 nye søer 08-12-2017 05-01-2018
Hvolbækvej 4, 7830 Vinderup - Lovliggørelse af solcelleanlæg på terræn 07-12-2017 04-01-2018
Holstebrovej 19, 7830 Vinderup - Dispensation til fastholdelse af fjernet dige 06-12-2017 04-01-2018
Tvis Nordre Plantage-Planlovstilladelse til 4 nye søer 01-12-2017 03-01-2018
Ålskovvej 12, 7830 Vinderup-Planlovstilladelse til anlæggelse af ny sø 01-12-2017 03-01-2018
Hvolbækvej, Ryde, 7830 Vinderup-Planlovstilladelse til anlæggelse af ny sø 01-12-2017 03-01-2018
Sønderkærvej 4, 6990 Ulfborg - Dispensation efter Museumsloven til fjernet dige 30-11-2017 29-12-2017
Sønderkærvej 4, 6990 Ulfborg - Dispensation efter Museumsloven til fjernet dige 30-11-2017 29-12-2017
Høgsbjergvej 4, 7500 Holstebro - Dispensation efter Museumsloven til fjernet dige 30-11-2017 29-12-2017
Kytterupvej 16, 6990 Ulfborg - Afgørelse på digesag 30-11-2017 29-12-2017
Vester Trabjergvej 22a, Vinderup - lovliggørelse af byggeri 30-11-2017 28-12-2017
Bjørnkærvej 5, Bjergby - lovliggørelse af diverse bygninger samt opførelse af nyt traktorhus 28-11-2017 26-12-2017
Vemb vil videre - Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinie til stiforløb ved Storå i Vemb 20-11-2017 18-12-2017
Handbjerg Hovgårdvej 5, Vinderup - indretning af beboelse i garage og på 1. sal 17-11-2017 22-12-2017

Landbrug

Oprettelse

Høringsfrist

Blæsbjergvej 4 - §12 Miljøgodkendelse 16-11-2017 14-12-2017
Kirkevej 46, 7830 Vinderup - §12 miljøgodkendelse (tillæg nr. 1) 28-11-2017 27-12-2017
Bjergbyvej 24, 7830 Vinderup - §12 miljøgodkendelse (6 ugers udkast) 30-11-2017 15-01-2018
Hesselåvej 27, 7500 Holstebro - §12 miljøgodkendelse 05-12-2017 03-01-2018
Hvidemosevej 25, 7830 Vinderup - (høring) §12 miljøgodkendelse (tillæg nr. 1) 08-12-2017 29-12-2017
Idomlundvej 2c, 7500 Holstebro - §12 miljøgodkendelse 12-12-2017 09-01-2018

Miljø

Oprettelse

Høringsfrist

Alstrup, byggemodning - Udledningstilladelse, tillæg til nedsivningstilladelse 13-12-2017 10-01-2018
Hesselåvej 31, 7500 Holstebro - Indvindingstilladelse og VVM-screening 08-12-2017 05-01-2018
Bøgevej 8, 7830 Vinderup - Indvindingstilladelse og VVM-screening 08-12-2017 05-01-2018
Over Savstrupvej 10, 7500 Holstebro - Indvindingstilladelse og VVM-screening 08-12-2017 05-01-2018
Gedbovej 22, 7500 Holstebro - Indvindingstilladelse og VVM-screening 08-12-2017 05-01-2018
Vinderupvej 26, 7830 Vinderup - Forannoncering af ansøgning om gårdbiogasanlæg (ny placering) 07-12-2017 03-01-2018
Anlægsvej, Vinderup, nyt boligområde. Afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering 06-12-2017 03-01-2018
Abildholtvej 9A, 7500 Holstebro - Gårdbiogasanlæg, afgørelse om ikke miljøvurdering 30-11-2017 03-01-2018
Industriarealet, 6990, Ulfborg_tillæg til miljøgodkendelse 30-11-2017 28-12-2017
Abildholtvej 9A, 7500 Holstebro - Foroffentlighed og udkast til miljøgodkendelse af biogasanlæg 29-11-2017 18-12-2017
Stensigvej 4, 7570 Vemb - indvindingstilladelse og VVM-screening 28-11-2017 28-12-2017
Niels Ebbesens vej_4_7500_Holstebro_oplag af affald_afgørelse om ikke miljøvurdering 27-11-2017 25-12-2017
Stendisvej 25, 7830 Vinderup - oprydningspåbud 24-11-2017 22-12-2017

Vand og natur

Oprettelse

Høringsfrist

Geddalvej, 7830 Vinderup - etablering af platform v. Geddal strandeng 13-12-2017 10-01-2018
Høring af Projektforslag til Rørlægning af privat grøft ved Blæsbjergvej 08-12-2017 05-01-2018
Forslag om vandløbsrestaurering af Hellegaard Å ved Ryde Mølle 07-12-2017 01-02-2018
Tilladelse til etablering af kreaturbro over Nautrup Bæk efter lov om vandløb og Naturbeskyttelse 06-12-2017 03-01-2018
Nautrupvej 41, 7830 Vinderup - Skovrejsning 29-11-2017 28-12-2017
Vemb Vil Videre. Dispensation til etablering af handicapfiskeplatfom mv. ved Storå 20-11-2017 18-12-2017

Øvrige

Oprettelse

Høringsfrist

Offentlig høring af forslag til Naturparkplan for Naturpark Nissum Fjord 01-12-2017 26-01-2018
Nedrivning af bevarings værdig bygning 28-11-2017 27-12-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Rådhuset

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7551

Kirkestræde 11
7500 Holstebro