Holstebro Kommune

Har du problemer med andre skadedyr?

subpage-img

Her kan du finde informationer om andre skadedyr.
 

Herreløse og vilde katte

 

Indfangning af herreløse katte

Holstebro Kommune har indgået en aftale med Kiltin A/S om indfangning af herreløse katte i bymæssig bebyggelse.

Denne aftale omfatter ikke kommunens boligforeninger og andre erhvervsdrivende.

Før der rettes henvendelse til Holstebro Kommunes Natur og Miljøafdeling, skal man – så vidt muligt – have observeret, at der er tale om en herreløs kat, da katte med chip, øremærkning, halsbånd eller hvis katten bærer præg af at være tamkat, ikke betegnes som herreløs, vil disse katte blive genudsat på stedet.

Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for omstrejfende dyr jf. bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter nr. 639 af 13.06.2012.

Anmeldelse af herreløse katte

 • Ring til Natur- og Miljøafdelingen 9611 7557
 • Natur- og Miljøafdelingen videregiver navn, adresse og telefonnummer til Kiltin A/S
 • Kiltin A/S vil derefter kontakte dig pr. telefon indenfor 5 hverdage.
 • Indfangningsordningen betales af kommunen

Naboens kat

Er du generet af en eller flere tamme katte, kan problemet altså ikke løses ved at du kontakter kommunen, men derimod skal kattens ejer kontaktes og gøres bekendt med problemet. Den ansvarlige katteejer kan derefter medvirke til at finde en fornuftig løsning

Hjælper det ikke

Kan du henvende dig til politiet. Katteejere har ifølge lov nr. 107 af 31. marts 1953 ”Lov om mark- og vejfred” pligt til at holde katten hjemme på egen grund.
 

Regulering af måger - sølvmågerne er til gene for mange

Teknik og Miljø oplever hvert år, at mange virksomheder henvender sig til Holstebro Kommune med mågeproblemer. Oftest opstår generne i sommerhalvåret, hvor de voksne måger flyver og skriger for, at hente mad og kommunikerer med ungerne i rederne på de flade tage.

Mågerne kan samtidig virke voldsomme og aggressive overfor kunder på vej til virksomhederne, og virker utrolig støjende og irriterende dagligt for virksomhedernes ansatte.  

En koordineret indsats mod mågerne er nødvendig for at få reduceret generne fra mågerne.

Ansøgning om tilladelse til regulering

For at imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed kan virksomheder der er plaget af sølvmågerne ansøge om tilladelse til regulering. Ansøgningen findes på www.virk.dk, hvor der kan søges om tilladelse til regulering af hhv. 
 

 • gamle måger (i perioden 1. februar til 31 marts)
 • reder, reder med æg og yngel (i perioden 1. april – 31. juli)

Det er Naturstyrelsen der træffer afgørelse om ansøgningerne. En eventuel tilladelse til reguleringen kan overdrages til den/de personer der fysisk regulerer mågerne. 

OBS OBS - På Virk.dk, skal der i ansøgningsfeltet skrives "Skadevoldende"

Gratis regulering

Teknik og Miljø har siden 2010 været i dialog med Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF) vedr. regulering af sølvmåger.

JKF’s frivillige jægere koordinerer indsatsen mod mågerne i Holstebro, og har stor erfaring med reguleringerne.
JKF tilbyder vederlagsfri regulering til de virksomheder der er plaget.
JKF’s regulering er betinget af, at virksomhederne har:
 

 • opnået tilladelse fra Naturstyrelsen
 • sikret en adgang til taget
 • informeret personalet om jægernes aktivitet på matriklen
 • informeret brugere/kunder/gæster om jægernes aktivitet (eksempelvis ved opslag i virksomheden) 

Opnår virksomhederne tilladelse til regulering gennem Naturstyrelsen, kan tilladelsen videresendes til JKF v. Jens Otto Hundsdahl, pr. mail: joh@hundsdahl.dk, som herefter i dialog med virksomhederne aftaler nærmere om den fysiske regulering.

Regulering af måger - sølvmågerne er til gene for mange

Regulering af Råger

Råger reguleres på kommunale arealer af to omgange:

 • Gamle råger: fra 1. februar til 15. marts 
 • Unger fra 1. maj til 15. juni.

Mink, mår, grævlinger og mårhunde

Kontakt Naturstyrelsens lokale enheder hvis du har problemer eller spørgsmål. 

Selvbetjening

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø

E-mail: naturogmiljo@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7557

Kirkestræde 11
7500 Holstebro