Holstebro Kommune

Sundhedspolitik

subpage-img

Fra ord til handlinger

Vi har lavet en tegnefilmen der illustrerer Sundhedspolitikken, som et resultatet af politikernes dialog med borgere og samarbejdsparter, internt såvel eksternt. 

Sundhedspolitikken er forankret i Byrådet og er således en politik, som går på tværs af alle fagudvalg. Byrådets sundhedspolitik er formuleret som værdier og overordnede målsætninger, der skaber en ramme og angiver retning.


 

 

Byrådet fastholder det tværgående fokus på sundhed

Når hvert fagudvalg skal omsætte sundhedspolitikken til konkrete handlinger, skal der være opmærksomhed på, hvordan Byrådets fælles ejerskab til sundhedspolitikken bliver bevaret.

Ligeledes er det helt centralt at holde fast i den linje Byrådet har bygget sundhedspolitikken op omkring – nemlig den direkte dialog og involvering. 

Sundhedspolitikken bliver realiseret i to spor. Det ene spor er hvert udvalgs integration af sundhedspolitikken i arbejdet med det specifikke ressortområde. Det andet spor er Byrådets udvælgelse af tværgående temaer, som flere fagudvalg samarbejder om at omsætte til konkrete, sammenhængende indsatser. Samarbejdet mellem fagudvalg kan organiseres på mange måder

 

Byrådet fastholder det tværgående fokus på sundhed ved at udpege temaer, der går på tværs af flere fagudvalg. Byrådet formulerer mål for de tværgående temaer.

På tværs af de relevante fagudvalg udarbejdes tværgående strategier og iværksættes tværgående indsatser ud fra temaet. 

Tværgående temaer kan eksempelvis omhandle unge uden for arbejdsmarkedet, inklusion af udsatte personer i fællesskaber og relationer og boligmiljøer, der inspirerer og motiverer til bevægelse og samvær.

I Byrådet er der årlig feedback på strategier og sundhedstiltag, der udspringer af de tværgående temaer, hvor flere fagudvalg samarbejder. I den årlige feedback lægges vægt på at fremhæve gode historier samt eksempler til læring og spredning. Det kan være i form af en kort film, en sang mv. Endvidere drøftes her udvælgelse af nye tværgående temaer.

 

Hvad betyder sundhed for dig?

Borgmester H.C. Østerby, 2017:

"Sundhed handler ikke kun om at helbrede sygdom. 

Sundhed er ligeså meget en oplevelse af trivsel og følelsen af at have et godt liv - fysisk, mentalt og socialt.

Dine tidlige leveår, skolegang og uddannelse betyder noget for din sundhed. Livsstil, vaner og adfærd spiller ind på dit helbred. Ligesom arbejdsmiljø og nærmiljø, fysiske rammer og menneskelige relationer gør det enten svært eller nemt at træffe valg, der understøtter dit sunde liv.

Derfor favner Holstebro Kommunes nye sundhedspolitik langt bredere end til opgaverne i sundhedsvæsnet. Langt mere end hvad der er på dagsordenen i det kommunale sundhedsudvalg. 

Vi har valgt at udvikle Holstebro Kommunes nye sundhedspolitik som en sag for alle udvalg i Holstebro Byråd. 

Samtlige byrådsmedlemmer har under sloganet ”Vi står sammen om mere sundhed for pengene”, en animationsfilm og fem sundhedstemaer været i dialog med udvalgte borgergrupper. Først og fremmest for at få nogle bud på, hvad sundhed betyder for forskellige mennesker i deres hverdag. Men også for at spørge ind til borgernes forståelse af et nutidigt sundhedsbegreb."

 

Sundhedsfakta

Væsentlige faktorer med indflydelse på et sundt liv er mange og forskelligartede. Det handler både om din livsstil og de levevilkår du har: Børns tidlige udvikling, skolegang og uddannelse, sundhedsadfærd, arbejdsmiljø, nærmiljø, borgere uden for arbejdsmarkedet og socialt udsatte.

Indsatser der fremmer lighed i sundhed:
Fremme barnets tidlige udvikling, undgå skolefrafald, regulere rygning, alkohol, kost og fysisk aktivitet, regulere arbejdsmiljø, og udelukkelse fra arbejdsmarkedet.

Se Sundhedsfakta her.