Holstebro Kommune

Arbejdsmiljø og MED

subpage-img

MED-organisationens formål er at skabe grundlag for et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, herunder sikre medindflydelse og medbestemmelse for medarbejdere.
Arbejdsmiljø-organisationen er en integreret del af MED-organisationen.

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Omdrejningspunktet i arbejdsmiljøarbejdet er et bredt syn på sundhedsfremme, hvor der er ”sammenhæng i livet”, og hvor medarbejderne oplever: begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed i forhold til arbejdsopgaverne. 

Vi ønsker desuden at fremme en høj social kapital til glæde og gavn for såvel medarbejderne som for en god og kvalificeret løsning af kerneopgaven med borgerne.

Arbejdsmiljø, sundhedsfremme, trivsel og social kapital har derfor stor betydning for hvordan vi løser vores kerneopgave.
Kerneopgaven er i centrum; "hvad er det, vi er her for?" og "er vi enige om, hvad der er vores kerneopgave?"

Beskrivelser, materialer og værktøjer i øvrigt er tilgængelig for ledere og medarbejdere via Holstebro Kommunes Intranet

 

 

 

Kontakt

Arbejdsmiljøkonsulenter

Hoved-MED
Stabene
Karen Frost
Tlf: 96117314

Kultur og Sundhed
Pia Hingebjerg
Tlf: 96114108

Teknik og Miljø
Annette Vognbjerg
Tlf: 96117680

Børn og Unge
Erik Carstensen
Tlf: 96115126

Arbejdsmarked
Mette Plougmann Høegh
Tlf: 96113988

Socialafdelingen
Rikke Kyed
Tlf: 96113709