Holstebro Kommune

Arkitekturpris

subpage-img

Hvert år hylder vi den arkitektoniske kvalitet med uddelingen af arkitekturprisen.
 

Vi giver præmie til:

 • gode og smukke bygninger
 • smukt udførte og veltilpassede om - og tilbygninger af eksisterende bygninger
 • andre anlæg, som anses for at bidrage til kommunens forskønnelse
 • byggerier der maks. er 3 år gamle.

Prisen uddeles den første torsdag i oktober. 

 


 

Baggrund og formål med arkitekturprisen

Vi har altid vægtet arkitektonisk kvalitet højt. Det handler om at skabe smukke omgivelser og byrum, som gør det attraktivt at bo og færdes i kommunen.  Arkitektur og kvalitet handler ikke kun om materialer men i høj grad også om at inddrage omgivelserne og skabe et spændende byggeri, der spiller sammen med nærmiljøets kvaliteter og dermed giver området særpræg og en lokal identitet. Arkitekturen og bygningerne har stor indflydelse på, hvordan en by og et område opleves, og de kan tilføre mange gode kvaliteter til et område.  Byrådets formål med arkitekturprisen er at sætte fokus på god arkitekturs betydning for vore bymiljøer og samtidig påskønne de bygherrer, arkitekter, håndværkere mv., der samarbejder om at skabe god arkitektur og inspirerende omgivelser. 

 

Hvem er dommerne?

Bedømmelseskomiteen består af:

 • Borgmesteren
 • Repræsentant for Teknisk Udvalg
 • Repræsentant for foreningen BY og LAND i Ulfborg-Vemb området
 • Repræsentant for foreningen BY og LAND i Holstebro og omegn
 • To fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening

Fagdommerne er:

Michael Kruse: partner og arkitekt hos tegnestuen C. F. Møller. C.F. Møller er en af Skandinaviens ældste og største arkitektvirksomheder. Tegnestuens arbejde omfatter en bred vifte af ekspertise, der dækker alle arkitektydelser, landskabsarkitektur, design mv.

Mette Stavad: partner og arkitekt hos Plus kontoret Arkitekter A/S. Hun arbejder med helhedsplanlægning og skitsering af lærings- og børnemiljøer både i den offentlige og i den private sektor og har særligt fokus på udviklingsplaner og strategier for lærings- og skolebyggeri.

 

Arkitekturprisen 2017

Årets arkitekturpris gik til det ombyggede Strandingsmuseum St. George i Thorsminde, mens en villa på Hjelmen i Mejrup fik hædrende omtale, da Holstebro Kommune i dag uddelte Arkitekturprisen 2017.

Arkitekturpris til strandingsmuseum og ros til familievilla

Med den nye ombygning og generelle gentænkning af sit formål og potentiale er det på mange måder lykkes at skabe et særligt sted med sin egen identitet og karakter, der både passer til formål og sted.

Sådan beskriver dommerpanelet vinderen af Holstebro Kommunes Arkitekturpris 2017, det ombyggede Strandingsmuseum St. George, som Arkitekterne Frank Maali og Gemma Lalanda står bag.

De fremhæver flere af museets kvaliteter og enkelhed, bl.a. udsigtstårnet, brugen af det originale træ fra skibsforlisene og de rumlige oplevelser tæt på det imponerende ror fra St. George.

"Med sin nye byplads og rekreative udearealer forstærker museet på fin vis sin lokale forankring i Thorsminde som levende og attraktivt samlingssted - ude som inde", lyder det fra fagdommerne, der også kalder strandingsmuseet for "en attraktiv destination med både samfundsmæssige og arkitektoniske kvaliteter".

Det var ikke kun bedømmelseskomittéen, som udpegede Thorsmindes nye vartegn som vinder. Flertallet af brugerne på kommunens Facebook-side stemte også på strandingsmuseet som deres favorit i forbindelse med en sideløbende konkurrence.


Arkitekturprisen: Fra venstre Arkitekt Gemma Lalanda, arkitekt Frank Maali, museumsdirektør Helle Sigh og museumsdirektør Ingeborg Svennevig.

Hæder til en personlig og arkitektonisk gennemført villa

Foruden strandingsmuseet var der tre andre nominerede bygninger med i opløbet til årets arkitekturpris.

En af dem var et fritliggende enfamiliehus på Hjelmen 18 i Mejrup, som nu kan høste hædrende omtale som et meget flot eksempel på en både personlig samt arkitektonisk gennemført bolig af meget høj kvalitet.


Foto: Hjelmen 18

Bygherre er John Dahl Petersen og Julie Marie Madsen, og tegnestuen bag er Wullum Pasgaard A/S.

Villaens karakter vidner om stor indlevelse og konsekvent stillingtagen til både den funktionelle organisering samt den rumlige og materialemæssig kvalitet.

Dommerne understreger også, at "det er tydeligt, at der er lagt en meget stor og engageret indsats i både proces og udførsel, hvilket er afgørende for projektets arkitektoniske profil og høje niveau".


Hædrende omtale: Fra venstre John Dahl Petersen, sønnen Thor Egon Dahl Petersen, Julie Marie Madsen og rådgivere fra Wullum Pasgaard Poul Pasgaard og Jesper Hansen.

Der var i alt 13 kandidater til Holstebro Kommunes Arkitekturpris 2017.

 

Arkitekturprisen 2016

Prisen gik i 2016 til en gennemført kvalitetsvilla på Blåmunkevej i Holstebro

Arkitekturpris 2016 - Blåmunkevej

En ny spiller i et eksisterende villakvarter, en topmoderne villa med høj byggeteknisk og håndværksmæssig standard. Sådan beskriver bedømmelsesudvalget vinderen af Holstebro Kommunes Arkitekturpris 2016, en privat familiebolig på Blåmunkevej 15 i Holstebro.
 
Huset er opført af Jørn Vejgaard og Lene Stubkjær og tegnet af Søren Andersen Arkitekter. Det er et såkaldt fritliggende enfamiliehus i et plan, og udover fagdommernes begejstring for den overordnede linjer, er der også fokus på detaljerne:
 
”Villaens materialeholdning er gennemført og kvalitetsfuld inde såvel som ude. Egegulvenes brune nuancer spiller smukt sammen med marmorgulvene. De brune nuancer går igen i lofternes akustikregulering i form af listebeklædninger og giver tilsammen et varmt hjemligt udtryk.
Facaderne henter inspiration i Skuespilhuset på Københavns havn, gennem valget af den brune teglsten Columbia fra Petersen Tegl. Samspillet mellem disse smalle tegl, den mørke fuge og apteringen med cortenstål giver et bevidst elegant men også imødekommende udtryk”, lyder det bl.a. i dommerbetænkningen.

Collage Blåmunkevej - Arkitekturpris 2016

Nomineret kirkehus fik hædrende omtale

Der var i alt fem meget forskellige nominerede projekter med i opløbet til årets arkitekturpris. To private enfamiliehuse - den ene på Prins Buris Vej 75 - og tre offentlige projekter: Den nye politigård i Holstebro, Havet og Fjordens hus i Thorsminde og .

Vinderup Kirke- og Kulturhus fik en hædrende omtale, især for at skabe sammenhæng mellem bygaden og kirken. Den enkle stringente formgivning, det flotte murværk og rollen som et stærkt samlingspunkt for både kirke og kultur var noget af det, dommerne bemærkede:
 
”Konceptet for huset er enkelt og let aflæseligt. Det er et fleksibelt byggeri, hvor der er plads til både små og store arrangementer. Huset er disponeret med en lang gennemgående gang med servicerum til den ene side og sale til den anden, hvorfra der er udsigt mod kirken og ankomsten.
Husets indre design refererer flere steder til kirken, blandt andet gennem de høje dørpartier mellem gang og sale såvel som i facaden samt gennem valget af den røde tegl”, lyder omtalen fra bedømmelsesudvalget.

Kirke og kulturhus i Vinderup

 

Arkitekturprisen 2015

Teglparken er opført af byggefirmaet Knudsgaard A/S og er tegnet af A2 Arkitekterne A/S. Bebyggelsen ligger ved Skivevej i Holstebro.

Arkitekturpris 2015 - Teglparken

Dommerkomitéens begrundelse

”Teglparken er udført som et samlet udviklingsprojekt for op til 25 boligenheder. De enkelte boliger er udført ud fra et enkelt og stærkt princip om at indarbejde energivenlige tiltag samt skabe mest mulig boligkvalitet indenfor moderate fysiske og økonomiske rammer.

Projektet er opbygget ud fra et asymmetrisk bygningsprofil der med indarbejdede solceller både orienterer sig imod syd og lyset, samt skaber et centralt og højloftet fælles/opholdsrum. Der er i projektudformningen mulighed for individuel prægning af indretning, ligesom de rumlige kvaliteter der opstår på baggrund af husets geometri skaber meget funktionelle og imødekommende rammer for bolig til både unge, ældre og gamle.

De anvendte materialer er velvalgte og samlet set fremstår boligerne med brug af blandt andet natursten og træ som et attraktivt og imødekommende byggeri.

Dette projekt formår at skaber en rigtig fin balance imellem at skabe gode, nærværende boliger samt sikre lave udførsels- og leve omkostninger og repræsenterer derigennem både en relevant; sympatisk og bæredygtig grundholdning til Arkitektur.”

Hædrende til Lyngbakken 14C, Holstebro

Den nybyggede familiebolig Lyngbakken 14C blev tildelt hædrende omtale. Boligen er opført af Familien Hansen og tegnet af ATRA Arkitekter A/S.

Dommerkomitéens begrundelse

”Boligen Lyngbakken 14C er udformet ud fra ønsket om at udnytte grundens orientering og relation til udsigt og lys.

Ud fra en stærk og klar arkitektonisk ide er huset bygget op som en base i tegl med indgang og børneværelser, samt med en let, lys og svævende overbygning med store udhæng imod syd og udsigten. Herved er der skabt en både original og funktionel bygning med mange rumlige og oplevelsesmæssige kvaliteter.

I den endelig udførsel er det ikke helt lykkedes at gennemføre den flotte overordnede ide i en ligeså enkel og klar detaljering samt med et helt afklaret materialebrug, men projektet fremstår som et meget spændende hus med overbevisende rammer om familieliv i attraktive og rekreative rum.”

Kandidater

Vinderen af arkitekturprisen og modtageren af hædrende omtale var valgt blandt 8 forslag, hvoraf 4 blev nominerede og besøgt af bedømmelseskomitéen.

De øvrige nominerede var

 • Boligen Lyngbakken 16 - Familien Larsen og ATRA Arkitekter A/S
 • Boligen Tvis Møllevej 11 – Familien Møller og Wullum Pasgaard A/S

 

Arkitekturprisen 2014

Græsset er ikke grønnere på den anden side, men alligevel er der tale om to forskellige bud på at forstærke den attraktive beliggenhed ved hjælp af arkitektur og gennemtænkt funktionalitet.

Arkitekturprisen 2014 gik til en bolig på Søbredden 8 i Mejdal, Hostebro og til en bolig på den anden side af vandspejlet - Dolken 12 i Mejrup, Holstebro.

Arkitekturpris 2014 - Søbredden 8 og Dolken 12

Projekterne er indbyrdes forskellige og viser noget af den mangfoldighed, der i dag ses hos kvalitetsfulde enfamilieboliger, lyder vurderingen fra bedømmelseskomiteen.

Jonna og Bjarne Haulrik fra Mejdal og Betina og Michael Lindholdt fra Mejrup kan nu pryde deres i forvejen skønne hjem med en diskret præmieplade, der slår fast, at her står en god og smuk bygning ud over det sædvanlige – hvis enkelte forbipasserende skulle være i tvivl.

Vinderne modtog arkitekturprisen af formanden for bedømmelseskomitéen, borgmester H.C. Østerby, ved et arrangement på Holstebro Rådhus i går 1. oktober 2014.

Har selv tegnet huset

Om Søbredden 8, Mejdal lød bedømmelseskomitéens begrundelse bl.a.:

Denne private bolig er i øjenfaldende i kraft af sin udformning og meget smukke placering i et naturligt kuperet terræn med en storslået udsigt over sø og skov.

Det er lykkedes at skabe en fin balance imellem smukke landskabstræk og anvendelige opholdsmiljøer.

Den indre rumlige organisering fremstår meget gennemtænkt og funktionel - og er udført i meget høj materialemæssig kvalitet. Selvom der er søgt enkle og moderne løsninger igennem hele huset, fremstår projektet samlet set som et hus med meget personlig stemning og karakter.
Familien har selv tegnet boligen.

Bæredygtighed og kvalitetshåndværk

Om Dolken 12, Mejrup lød bedømmelseskomitéens begrundelse bl.a.:

Her er interessen igen i år faldet på en dejlig udstykning med en interessant lokalplan ned til Storå, hvor bæredygtige boliger opføres som lavenergibebyggelser.

Familien har skabt et interessant bud på et moderne enfamiliehus med arkitektonisk kant med hjælp fra rådgiverne Wullum Pasgaard A/S, der også stod bag sidste års boligvinder af kommunens arkitekturpris.

Udvendigt fremstår huset i flot murværk i gyldne nordiske nuancer med den tværgående bygningsdel beklædt i zink, der sammen med høj håndværksmæssig finish fremmer husets arkitektur.

Også indeklimaet og bygningens lydmiljø får fine ord med på vejen af bedømmelseskomiteens fem medlemmer.


 

Arkitekturpris 2014
T.v. Jonna og Bjarne Haulrik fra Mejdal og t.h. Betina og Michael Lindholdt fra Mejrup

De nominerede

Blandt de 18 forslag til arkitekturprisen blev 4 nominerede og besøgt af bedømmelseskomitéen:

 • Dolken 12, Mejrup
 • Søbredden 8, Mejdal
 • Spyddet 10, Mejrup
 • Om- og tilbygning af Idrætscenter Vest

 

Arkitekturprisen 2013

Vinderen er Skjoldet 10 i Mejrup. Bygherre er Familien Kanne / Bylow Jensen og Rådgiver er Wullum Pasgaard A/S.

Bedømmelseskomiteens begrundelse

Arkitekturprisen 2013 går i år til en privat bolig beliggende i Mejrup - øst for Holstebro by. 

Her er udvalgets interesse faldet på en spændende udstykning med en interessant lokalplan, der åbner mulighed for et boligområde med en varieret boligsammensætning ned til Storå.

Med baggrund i et ønske om at opføre en boligbebyggelse på et bæredygtigt grundlag i forhold til energiforbrug, stiller lokalplanen krav om, at nye huse skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til gældende bygningsreglement.

På Skjoldet 10 bor familien Kanne/Bylow Jensen. Familien har taget udfordringen op og med hjælp fra arkitekterne Wullum Pasgaard A/S har de skabt et interessant bud på et lavenergi hus.

Huset arkitektur ligger fint i forlængelse af det traditionelle danske længehus med saddeltag, og består af 3 for hinanden forskudte bygningskroppe. 

Disse tre bygningskroppe udgør selve hovedhuset, med den 8 meter høje midterbygning som huset hjerte indeholdende køkken, alrum og stue. På hver sin side af midterbygningen ligger de to lavere bygningsdel indeholdende børneværelser, soveværelse, bad og kontor. 

Disse er dog ikke lavere, end at der er plads til hemse i børneværelserne.

Indeklimaet er godt med et fantastisk godt lydbillede. Akustikken, der ellers kan være høj i rum til kip er bevidst styret af akustikdæmpende loftsbeklædning med en rustik hvidmalet overflade, der klæder de pudsede vægge godt. 

Udvendigt fremstår huset i flot murværk med lette gavlpartier beklædt med zink – og med fine detaljer. De lange teglklædte facader fremstår i et slankt udtryk, der fremkommer ved, at den øgede isolering primært findes i gavlene og i taget – et bevidst valg, der sammen med høj håndværksmæssig finish fremmer husets arkitektur og gør det til en værdig prismodtager.

Det er et enigt udvalgs klare mening, at vi her har at gøre med et fantastisk, dejligt, moderne – og dog traditionsbundet – bud på måske ikke ”Danmarks dejligste hjem” – så i hvert fald ”Holstebros dejligste hjem”

Nominerede

Blandt de 15 forslag til arkitekturprisen blev 4 nominerede og besøgt af bedømmelseskomitéen: 

 • Etageboliger, Vestergade 10 (mellem Fakta og det tidligere posthus)
 • Bolig, Skjoldet 10, Mejrup
 • Bolig, Skjoldet 14, Mejrup
 • Bolig, Enghavevej, Thorsminde 

Der var således tale om et ”boligtema” i årets prisuddeling og det falder i rigtig god tråd med Byrådets ønske om at styrke og fremme god arkitektur inden for alle typer af byggeri. 

 

Arkitekturprisen 2012

Kommunens arkitekturpris 2012 til Orkestersalen ved Musikskolen og hædrende omtale til villaen Granbakken 1 i Holstebro og Maabjerg BioEnergy

Arkitekturpris 2012 - Orkestersalen
Orkestersalen ved Musikskolen i Holstebro, som er tildelt kommunens arkitekturpris 2012.

Dommernes begrundelse

”Der er på alle måder tale om et sjældent eksempel på integration af arkitektur og kunst”.
 
Sådan lyder det bl.a. i dommerkomiteens begrundelse for, at Holstebro Arkitekturpris 2012 tildeles Orkestersalen ved Holstebro Musikskole. Prisen blev overrakt af borgmester H. C. Østerby tirsdag eftermiddag den 18. december i Rådhushallen i Holstebro. Arkitekturprisen består af et diplom og en plade.

11 forslag til prisen

Der var 11 velkvalificerede forslag til at modtage årets arkitekturpris. Fem af dem blev udvalgt til at blive besigtiget af dommerkomiteen. Det var en enig komité, der valgte Orkestersalen som modtager af prisen.

Bygningen til orkestersalen indeholder også undervisningslokaler til bl.a. rytmisk musik og slagtøj. Den blev indviet i august i år og er tegnet af arkitektfirmaet Vilsbøll & Poulsen fra Lemvig i samarbejde med to arkitektstuderende – Mads Thomsen og Michael Petersen. Byggeriet er finansieret af Færchfonden og Holstebro Kommune. 

Hædrende omtale til privat bygning og industribyggeri

Arkitekturpris 2012 - Granbakken  
Boligen på Granbakken i Holstebro fik hædrende omtale for den smukke renovering.

I år 2012 valgte vi at supplere arkitekturprisen med tildeling af ”hædrende omtale”. Den gives til byggerier, der med gennemførte detaljer, enkeltbygninger eller lignende fortjener et skulderklap og er repræsentanter for god arkitektur inden for deres felt. Dommerkomiteen udpegede to bygninger til ”hædrende omtale”:
 
Den ene er privatboligen Granbakken 1 for en omfattende og smuk renovering. Villaen ejes af Mariann og Mikael Smith, der selv har stået for renoveringen.
 
Det andet byggeri, der modtager hædrende omtale, er Måbjerg BioEnergy for et spændende industribyggeri, der er placeret smukt i landskabet. Måbjerg BioEnergy ejes af Vestforsyning Varme A/S og Struer Varmeforsyning A/S. Bygningen er tegnet af A2 Arkitekterne, Holstebro.

Arkitekturpris 2012 - Måbjerg

Maabjerg BioEnergy fik også hædrende omtale for sin smukke placering i landskabet.  

Arkitekturpris 2012 - Bedømmelseskommite
Vindere af Holstebro Kommunes Arkitekturpris 2012 og vindere af hædrende omtale sammen med borgmester H. C. Østerby ved prisoverrækkelsen i Rådhushallen i Holstebro.

 

Arkitekturprisen 2011

”En meget vellykket, smukt tilpasset udvidelse”, understreger dommerkomiteen

Det blev Holstebro Kunstmuseums nye tilbygning, Færchfløjen, der løb med Holstebro Kommunes Arkitekturpris 2011. Der var kun få kandidater til årets pris, men bedømmelseskomiteen var ikke i tvivl om, at kunstmuseets Færchfløj var et meget kvalificeret og smukt valg.

Museumsinspektør Folke Kjems, Holstebro Kunstmuseum, og formanden for kunstmuseets vennekreds og medlem af bestyrelsen, Hans Kr. Didriksen, fik overrakt prisen af 1. viceborgmester Eli Vium onsdag den 26. oktober i museets nye udstillingsrum. Prisen består af et diplom og en plade.

Viceborgmester Eli Vium (tv) overrakte arkitekturprisen til museumsinspektør Folke Kjems, Holstebro Kunstmuseum, og formanden for museets vennekreds, Hans Kr. Didriksen (th). Sidstnævnte sagde bl.a. i sin takketale, at ”Holstebro Kunstmuseum i dag er rustet til fremtidens udfordringer i et hus af stor, stor skønhed, der samtidig er yderst funktionelt”.

Viceborgmester Eli Vium (tv) overrakte arkitekturprisen til museumsinspektør Folke Kjems, Holstebro Kunstmuseum, og formanden for museets vennekreds, Hans Kr. Didriksen (th). Sidstnævnte sagde bl.a. i sin takketale, at ”Holstebro Kunstmuseum i dag er rustet til fremtidens udfordringer i et hus af stor, stor skønhed, der samtidig er yderst funktionelt”.

Færchfløjen er tegnet af arkitekt Hanne Kjærholm og projekteret af Søren Andersen Arkitekter, Holstebro. Hanne Kjærholm startede i 1981-91 sit samarbejde med Holstebro Kunstmuseum og Holstebro Museum med byggeriet af de to første fløje omkring Færchvillaen. Hanne Kjærholm nåede netop at afslutte tegningerne til Færchfløjen før sin død i 2009. Færchfløjen er finansieret af en donation fra Færchfonden og blev indviet i februar i år. 

”Der er tale om en meget vellykket, smukt tilpasset udvidelse, både hvad angår planlægning og arkitektur”, hedder det bl.a. i bedømmelseskomiteens motivering af valget til Arkitekturpris 2011.

Arkitekt Hanne Kjærholms datter, Krestine Kjærholm, og mangeårige ven, Ejnar Pedersen, var til stede ved overrækkelsen af arkitekturprisen. De ses her sammen med arkitekt Niels Chr. Andersen fra firmaet Søren Andersen Arkitekter, Holstebro. Niels Chr. Andersen har arbejdet tæt sammen med Hanne Kjærholm om Færchfløjen og været ”pennefører” for hendes skitser.
Arkitekt Hanne Kjærholms datter, Krestine Kjærholm, og mangeårige ven, Ejnar Pedersen, var til stede ved overrækkelsen af arkitekturprisen. De ses her sammen med arkitekt Niels Chr. Andersen fra firmaet Søren Andersen Arkitekter, Holstebro. Niels Chr. Andersen har arbejdet tæt sammen med Hanne Kjærholm om Færchfløjen og været ”pennefører” for hendes skitser.

Arkitekturprisen 2010

Det blev Nibsbjerg Vandcenter på Idomvej i Holstebro, der løb med Holstebro Kommunes Arkitekturpris 2010.

Arkitekturpris 2010 - Nibsbjerg Vandværk
Nibsbjerg Vandcenter  - foto af Jens Bach

Blandt 14 kandidater til prisen valgte bedømmelseskomiteen det nye vandcenter, som Vestforsyning A/S står bag. Vandcentret, der er tegnet af A2 Arkitekterne A/S, blev indviet i starten af november i år.

Vestforsyning A/S fik overrakt prisen af formanden for bedømmelseskomiteen, borgmester H. C. Østerby, torsdag den 25. november i Byrådssalen i Holstebro. Prisen består af et diplom og en plade.

Bedømmelseskomiteen lagde i valget af Nibsbjerg Vandcenter bl.a. vægt på, at vandcentret er indpasset godt i det eksisterende villakvarter, at arkitekturen afspejler funktionen, at borgerne i området lige fra starten har været inddraget i projektet, og at udearealerne ved centret indrettes til gavn for bl.a. områdets børn.

Arkitekturpris 2010 - Indgang
Udsnit af indgangspartiet til Nibsbjerg Vandcenter.

Arkitekturpris 2010 - Nibsbjerg Vandværk indenfor
En del af Nibsbjerg Vandcenters indre.

 

Arkitekturprisen 2009

Blandt 16 kandidater valgte bedømmelseskomiteen i år at uddele prisen til dels ejendommen Østergade 3 i Holstebro, dels Projekt Byrum, Å og Kultur  i Holstebro, der blev officielt indviet i september.

Det var anpartsselskabet KK Vest Aps, der fik tildelt prisen for renoveringen af Østergade 3 i Holstebro. Bag renoveringen står A2 Arkitekterne.

Holstebro Kommune modtog selv den anden del af prisen for Projekt Byrum, Å og Kultur, der er realiseret i samarbejde med Realdania. Bag projektet står landskabsarkitekterne Schul & Co. og OKRA. Desuden har belysningskonsulent Åsa Frankenberg bidraget med  belysning til projektet.

 

Arkitekturprisen 2008

 Den nye kommunes første arkitekturpris gik til herregården Nørre Vosborg.

”Efter herregårdens restaurering samt opførelsen af den nye tilbygning fremstår anlægget som et fornemt billede på både vores kulturhistorie og arkitektur”.

Sådan lyder bl.a. begrundelsen for, at Realea A/S har fået Holstebro Kommunes første arkitekturpris for restaureringen af herregården Nørre Vosborg i Vemb. OBH-Gruppen har været totalrådgiver og firmaerne Erik Einar Holms Tegnestue og Arkitema har været arkitekter på restaureringen.

Begrundelse for tildeling af pris

Her er bedømmelseskomiteens samlede motivering for valget af Nørre Vosborg til arkitekturprisen:

 

”Efter herregårdens restaurering samt opførelsen af den nye tilbygning fremstår anlægget som et fornemt billede på både vores kulturhistorie og arkitektur.

Herregårdsatmosfæren er bevaret i det samlede bygningsanlæg, der er indrettet til konferencecenter med hotel og mødefaciliteter. Restaureringen er således gennemført både i helheden og ned i detaljen med et overbevisende resultat med store oplevelsesmuligheder.

I indretningerne af de forskellige rum og i møbel- og inventarvalg er der et klart billede, der spænder fra ældre tidstypiske møbler til møbelserier af nyere dato, hvor i særdeleshed møderummene i barokfløjen er et studie værd. Det er ligeledes udstillingskonceptet og indretningen i den store ladebygning. Tilsvarende skal de næsten sakrale rum til både konference, musik og teater fremhæves for deres fine detaljering og smukke rummelighed.

Den nye værelsesfløj fremstår i sin afklarede enkelthed som fin arkitektur af i dag. Bygningen har et sikkert samspil med de overfor liggende nyrestaurerede ladebygninger i murværk og stråtag.

Det grønne rum imellem disse bygninger tegner til at blive et meget smukt sted.

Valget af de gennemgående, sortmalede træfacader er overbevisende, og detaljeringen i både gallerigangenes facader og tagenes åbninger på klink giver et fint lys til værelserne og en oplevelsesrig facadekomposition.

Selve indretningen af værelserne og arbejdet med dagslyset i rummene, terrasserne og de åbne gange lever op til, at huset som helhed er et sikkert arkitektarbejde og stærk arkitektur”.

 

Kontakt

Teknik og Miljø

Planafdelingen

Email: planafdelingen@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro