Holstebro Kommune

Badevandsprofiler

Alle badestrande i EU skal have en badevandsprofil. 

Badevandsprofiler er beskrivelser af badeområderne, både med hensyn til omgivelserne og sundhedsmæssige risikofaktorer, samt foranstaltninger til sikring af de badendes sundhed.

Indholdet i badevandsprofiler

En badevandsprofil skal blandt andet bestå af

  • en beskrivelse af de fysiske, geografiske og hydrologiske egenskaber ved badevandet og ved andet overfladevand i tilstrømningsområdet, der kan være kilde til forurening
  • en liste over og vurdering af årsagerne til forurening, der kan påvirke badevandet og skade de badendes sundhed
  • en vurdering af risikoen for opblomstring af blågrønalger (cyanobakterier) og andre algetyper
  • en beskrivelse af foranstaltninger til afhjælpning af eventuelle problemer med badevandskvaliteten
  • en klassifikation af badevandet

Se badevandsprofilerne for Holstebro Kommunes badestrande herunder

pdf 196DKBW Badevandsprofil Ejsingholm.pdf
pdf 194DKBW Badevandsprofil Handbjerg.pdf
pdf 1499DKBW Badevandsprofil Vester Husby.pdf
pdf 903DKBW Badevandsprofil Spidsbjerg.pdf
pdf 215DKBW Badevandsprofil Lystlund.pdf
pdf 167DKBW Badevandsprofil Nørhede.pdf
pdf 162DKBW Badevandsprofil Thorsminde.pdf
pdf 161DKBW Badevandsprofil Bjerghuse.pdf

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø

E-mail: naturogmiljo@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7557

Kirkestræde 11
7500 Holstebro