Holstebro Kommune

Belysningsplan

subpage-img

Belysningsanlæggene i Holstebro Kommune ejes, vedligeholdes og drives af Vestforsyning Belysning A/S. Holstebro Kommune betaler hvert år et fast beløb til drift, vedligehold og nyetablering af belysningsanlæg. Med belysningsplanen ønsker Holstebro Kommune at skabe en overordnet strategi for belysningen i kommunen. Herved opnås de bedst mulige belysningsanlæg for de investerede midler, og det sikres at belysningsanlæggene medvirker til at skabe sammenhæng og identitet i kommunen.

Belysningsplanen opstiller de overordnede principper for belysningen i Holstebro kommune og skal danne udgangspunkt for en efterfølgende projektering. Belysningsplanen er blevet til gennem et samarbejde mellem Holstebro Kommune og Vestforsyning Belysning A/S med ÅF - Hansen & Henneberg som belysningsrådgiver

Kort over holstebro

 Belysningsplan for Holstebro Kommune februar 2012

Kontakt

Teknik og Miljø

Trafik og Park

E-mail: trafikogpark@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7555

Kirkestræde 11
7500 Holstebro