Holstebro Kommune

Betaling for børnepasning

subpage-img

Hvad koster pladsen?

Forældres betaling for børn i dag- og fritidstilbud i Holstebro Kommune vedtages af Holstebro Byråd.

Her finder du de nye priser for børnepasning der gælder fra den 1. januar 2018: Priser for børnepasning mv. pr. 1. januar 2018

Her finder du priserne for børnepasning der gælder fra den 1. januar 2017: Priser for børnepasning mv. pr. 1. januar 2017

Forældrebetaling

Forældrebetaling opkræves fra det tidspunkt, hvor dit barn optages i dagtilbud.

Forældrebetaling for dit barn i dagtilbud forfalder til betaling forud, senest den 1. i måneden.

Har du børn i dagtilbud, kan du vælge 11 måneders betaling. Læs retningslinjerne her.

Fripladstilskud

Friplads betyder at kommunen nedsætter din betaling for dagtilbud eller lader betalingen helt bortfalde. Dit barn kan få hel- eller delvis friplads, afhængigt af husstandens aktuelle indtægter.

Har du mere end et hjemmeboende barn under 18, forhøjes indtægtsgrænsen for hvert barn ud over det første.

For enlige forsørgere forhøjes fripladsgrænsen.

Fra 1. januar 2016 gælder nye regler for økonomisk friplads.

Søskendetilskud

Familier med mere end et barn i dagtilbud kan få søskenderabat.

Der betales fuld pris for den dyreste plads (bruttodriftsudgiften). Søskendetilskud udgør 50 % af prisen for de øvrige pladser. Når der ydes økonomisk tilskud, beregnes søskendetilskud herefter.

Søskendetilskud ydes til det ældste barn, når der er søskende i samme pasningsmodul.

Børn, som er optaget i ungdomsklubber, væresteder, legestuer m.m., er ikke omfattet af reglerne om søskendetilskud, og kan heller ikke udløse tilskud for søskende, der er optaget i andre dagtilbud.