Holstebro Kommune

Grøn ordning - Projektpenge

subpage-img

Grøn ordning - vindmøller ved Blæsbjerg

Når der stilles vindmøller op i et område, sættes der penge ind på en konto hos Energinet. Pengene, der kan bruges til projekter i kommunen, kaldes grøn ordning. Formålet er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Det er kommunen, der kan søge om tilskud til projekter. Projekterne må ikke være igangsat.
Der kan gives tilskud til udgifter, som Byrådet afholder til:
Anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige og rekreative værdier i kommunen eller
Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Planlægningen af opstilling af 4 vindmøller ved Blæsbjerg er langt fremme. Derfor efterlyser vi forslag til projekter og aktiviteter. Vindmøllerne giver 1.214.400 kr. ekskl. moms til puljen.

Under "Læs mere" her på siden kan du downloade et ansøgningsskema (en WORD-fil) og du kan læse meget mere om, hvilke typer projekter der kan søges til samt processen i ansøgningen. Der er ansøgningsfrist onsdag den 11. oktober 2017.

Revisionserklæring

Der er i januar 2016 kommet nye krav fra energinet.dk til revision. Regnskaber for projekter under ordningen kræver nu underskrift af en ekstern revisor, hvilket koster 1.000 kr. Da udgiften ikke må afholdes af midlerne fra grøn ordning, skal udgiften afholdes af ansøgerne om midler fra grøn ordning.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til ordningen eller ønsker du et møde om ordningen, kan du henvende dig til Niels Sparvath i Planafdelingen på tlf. 9611 7644 eller på mail til planafdelingen@holstebro.dk

 

Kontakt

Teknik og Miljø

Planafdelingen

Email: planafdelingen@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro