Holstebro Kommune

Bofællesskaber

subpage-img

Bofællesskaber

Bofællesskaber for personer med funktionsnedsættelser er i de fleste tilfælde almennyttige boliger. Ofte er de bygget og indrettet til formålet, men der kan også være tale om opgangsfællesskaber. Nogle bofællesskaber har fællesarealer. Det kan være en fælles stue med et køkken.

Beboere i bofællesskaber modtager individuelt tilpasset pædagogisk støtte (hjemmevejledning) fra medarbejdere i Center for Handicap. En del af støtten kan gives som gruppevejledning og som vejledning i en caféfunktion. Vi har aftaler med en del beboere i bofællesskaber om, at de kommer og får individuel vejledning i fælleshuset på Skredsande. Vi kommer også ud til personer, der bor i eget hjem/lejligheder i Holstebro, Ulfborg og Thorsminde (§ 85).

Vi tager udgangspunkt i træning, læring og omsorg. Målet er, at personen skal klare så meget som muligt selv. Det er vores erfaring, at det giver høj livskvalitet.

I Holstebro er der bofællesskaber med fællesarealer i Vesterbrogade og Sønderlandsgade. Øvrige bofællesskaber er opgangsfællesskaber. I Vinderup er der bofællesskaber med fællesarealer på Banevænget og Grønningen.

Kontakt

Social, Sundhed & Arbejdsmarked

Center for Handicap

Knud Rasmussens Vej 16
7500 Holstebro

Center.Handicap@Holstebro.dk 
Tlf. 96114600