Holstebro Kommune

Bofællesskaber

subpage-img

Bofællesskaber

Bofællesskaber for borgere med funktionsnedsættelser er i de fleste tilfælde almennyttige boliger. Ofte er de bygget og indrettet til formålet, men der kan også være tale om opgangsfællesskaber. Nogle bofællesskaber har fællesarealer. Det kan være en fælles stue med et køkken.

Beboere i bofællesskaber modtager individuelt tilpasset pædagogisk støtte (hjemmevejledning) fra medarbejdere i Center for Handicap. En del af støtten kan gives som gruppevejledning og som vejledning i en caféfunktion. Vi har aftaler med en del borgere om, at de kommer og får individuel vejledning i fælleshuset på Skredsande. Vi kommer også ud til borgere, der bor i eget hjem/lejligheder i Holstebro, Ulfborg og Thorsminde (§ 85).

Vi tager udgangspunkt i træning, læring og omsorg. Målet er, at borgeren skal klare så meget som muligt selv. Det er vores erfaring, at det giver høj livskvalitet.

I Holstebro er der bofællesskaber med fællesarealer i Vesterbrogade og Fredericiagade. Øvrige bofællesskaber er opgangsfællesskaber. Fredericiagades borgere er flyttet på Vesterbrogade 7.a pr. 1 marts 2015. I Vinderup er der bofællesskaber med fællesarealer på Banevænget og Grønningen.

Kontakt

Center for Handicap

Knud Rasmussens Vej 16
7500 Holstebro

Center.Handicap@Holstebro.dk 
Tlf. 9611 4600