Holstebro Kommune

Boliger for ældre og handicappede

subpage-img

Vi råder over et antal pleje- og ældreboliger, der kan tilbydes ældre og handicappede borgere, som har behov for en bolig med særlig indretning, placeret i et tæt miljø.

For at kunne få anvist en pleje- og ældrebolig, skal du have et særligt behov for pleje og hjælp og du skal opfylde visitationskriterierne.

I forbindelse med din ansøgning om en bolig, vil du få besøg, i dit eget hjem af en visitator fra Visitationen

Information og ansøgning 

Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til Visitationen. Ansøgningsskema finder du under Selvbetjening. 

Beskrivelse af pleje- og ældreboliger 

Se en uddybende beskrivelse af samtlige pleje- og ældreboliger:

Du kan se hvor de forskellige boliger ligger henne ved at kigge på vedhæftet kort.

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Visitationen
Møllevej 9
7500 Holstebro 

visitation@holstebro.dk
 

Telefontid

Vedrørende hjemmehjælp og boliger:
Tlf. 9611 4950 
Mandag-fredag kl. 08 - 09