Holstebro Kommune

Grunde i Borbjerg-Hvam

subpage-img

Borbjerg-Hvam

Kommunen har udstykket 15 nye parcelhusgrunde på Købmandsgade i 2014.

Se de ledige grunde her:

Endvidere er der ledige storparceller på Vibevej.

Landsbyerne Borbjerg og Hvam har tilsammen status af et såkaldt lokalcenter med skole, SFH, børnehave, dagplejere, idrætsanlæg og hal, fitnesscenter, en stor ny købmandsbutik og et kultur- og fritidscenter opført i 2010.

borgerforeningens hjemmeside  får du indtryk af et aktivt lokalsamfund med tradition for engagement og sociale netværk.

Et trækplaster midt i naturen

Vandbassin ved de nye byggegrunde i Borbjerg

Borbjerg ligger 10 kilometer nordøst for Holstebro i et smukt og bakket morænelandskab med Hellegård Å og Borbjerg Møllesø lige i baghaven.

Den gamle Borbjerg Mølle Kro er sammen med møllesøens idylliske naturoplevelser lidt af et trækplaster for turister og lokale gæster. Her er lige dele gammeldags krohygge, et strejf af de varme lande og andre ’skæve’ indslag samt moderne aktiviteter som f.eks. golf inden for rækkevidde.

Området byder også på en natursti/hjertesti rundt om søen, shelters til overnatning, stenalderhytte og fodboldgolf.

Overskueligt, vedkommende og trygt

Indbyggertallet i Hvam Mejeriby var i 2013 på 240 borgere, og i Borbjerg by bor 387. Med opland er området centrum for over 1000 indbyggere.

Den aktive borgerforening fremhæver området som overskueligt, trygt vedkommende, og foreningen sætter også pris på, at landsbyerne gør et godt indtryk gennem den årlige ”Forskønnelsesprisen”.

Borbjerg Sognegård, der er en særdeles velholdt sognegård, centercafé og forsamlingshus, ligger sammen med kirken, skolen, børnehaven,kultur- og fritidscentret og danner tilsammen rammen om private fester og kulturelle begivenheder.

Borbjerg Gymnastik- og Ungdomsforening holder ligesom 20 andre foreninger til på kultur- og fritidscentret.

Bakker op om købmanden

Folk med hang til varieret natur, trygt landsbyliv og kort transporttid til større byer får om få år hele pakken, da Holstebromotorvejen kommer til at ligge omkring fem kilometer fra Borbjerg-Hvam.

Men det er ikke hele historien om fremgang. I modsætningen til mange andre landsbyer i Danmark, går det så godt for den lokale købmandsbutik, at den i 2014 byggede et helt nyt supermarked – på Købmandsgade selvfølgelig. Læs mere om købmanden i denne artikel fra Holstebro Onsdag.

Den største virksomhed i lokalområdet er Dansk Minkpapir.