Holstebro Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

subpage-img

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan du selv ansætte personer, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

En BPA-ordning efter servicelovens §95 eller §96 kan gives til voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke, eller kun i meget begrænset omfang, kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand.

For at bruge BPA-ordningen skal du være i stand til at fungere som arbejdsleder. 

Yderligere oplysninger

Se under kontaktoplysningerne.

 Borgerstyret personlig assistance

Kontakt

Social, Sundhed & Arbejdsmarked

Socialafdelingen 

Visitation og Rådgivning
Viborgvej 67 
7500 Holstebro.

psykiatri.handicap@holstebro.dk

Tlf: 96117597

Åbningstid:

Mandag til fredag fra kl. 10 - 13.
Torsdag tillige mellem kl. 15 - 17 (Anonym rådgivning).

Socialrådgivernes telefontid:

Alle hverdage mellem
kl. 08.15 - 09.00