Holstebro Kommune

Regler for brændeovne

subpage-img

Miljøkrav til brændeovne

I Danmark er antallet af brændeovne og -kedler steget, blandt andet på grund af højere priser på olie og el. Vi får heldigvis flere moderne brændeovne, der udleder færre forurenende stoffer end de ældre modeller. Alligevel er brændefyring stadig den mest forurenende opvarmningsform herhjemme. 

Brændeovnsbekendtgørelsen stiller krav til blandt andet udledningen af partikler i røgen, og siden den 1. juni 2008 har det været ulovligt at sælge, overdrage eller opsætte brændeovne og -kedler samt andre fyringsanlæg til fast brændsel, hvis de udleder flere sundhedsskadelige partikler end tilladt ifølge brændeovnsbekendtgørelsen.


 

Pas på prøvningsattesten til din brændeovn

Nyinstalleret brændeovne eller lignende fyringsanlæg - nyt eller brugt - skal være afprøvet på et laboratorium for at se, om de lever op til de fastsatte grænseværdier for blandt andet partikelforurening. Gør de det,  udstedes en prøvningsattest som dokumentation herfor, og som ejeren skal fremvise for skorstensfejeren, når installationen skal godkendes. Skorstensfejerne sætter da en underskrift på dokumentet.

Prøvningsattesten er et dokument, som ejeren skal opbevare, så længe fyringsanlægget er tilsluttet, og ved eventuelt videresalg/overdragelse skal attesten følge med fyringsanlægget. Det er altså ulovligt at købe eller sælge brændeovne og andre fyringsanlæg, hvis de udleder flere sundhedsskadelige partikler end tilladt ifølge brændeovnsbekendtgørelsen.
 

Tænk på din nabo og fyr fornuftigt

Vidste du, at du kan fjerne helt op til 80% af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn, hvis du tænder op i toppen af brændet? En måling fra Miljøstyrelsen viser, at kun hver fjerde af landets brændeovnsbrugere tænder rigtigt op i toppen af brændet. Derfor tilbyder Miljøstyrelsen og Skorstensfejerlauget, at alle kan få et gratis besøg af en skorstensfejer, som viser, hvordan man tænder rigtigt op i brændeovnen. Du skal blot samle en gruppe af dine venner, naboer eller kolleger, så kommer skorstensfejeren forbi. Du bestiller et "Home Party" på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Læs meget mere om brændeovne og reglerne for at fyre i dem på Miljøstyrelsens hjemmeside.
 

Kommunen kan hjælpe røgplagede boligområder

Brændeovnsbekendtgørelsen giver kommunerne mere klare muligheder for at gribe ind overfor den enkelte ejer, hvor et fyringsanlæg giver væsentlige gener for omgivelserne. Kommunen har med brændeovnsbekendtgørelsen også mulighed for at indføre skærpede regler for fyringsanlæg indenfor afgrænsede boligområder, f.eks. områder, der er stærkt plaget af brænderøg. 

Er du plaget af røggener fra din nabos brændeovn/fyringsanlæg?
 

Kontakt

Teknik og Miljø

Miljøgruppen

Mail: virksomhedsmiljo@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7567

Kirkestræde 11
7500 Holstebro