Holstebro Kommune

Tilskud til briller

subpage-img

Briller til pensionister

Som folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler kan du søge om tilskud til briller, hvis du opfylder betingelserne for at modtage helbredstillæg/udvidet helbredstillæg. 

Læs mere om tilskud til briller og helbredstillæg til pensionister. 

Briller til børn

Børn under 16 år kan få tilskud til brilleglas og brillestel ved første anskaffelse af briller, samt når det er nødvendigt at skifte glas og stel.

For at få tilskuddet udbetalt skal du fremsende, den originale regning med kvittering for betaling til Borgerservice, medmindre der er truffet aftale med leverandøren om direkte afregning. 

Det skal fremgå tydeligt, hvad det er du har købt, og hvem barnet er.
Pengene vil blive udbetalt til din nem-konto.

Briller i øvrigt

Har du behov for briller og ikke selv har mulighed for at betale, kan du kontakte Ydelsescentret på tlf.nr. 9611 7956. De vil så foretage en individuel og konkret vurdering baseret på din situation og din økonomi.