Holstebro Kommune

Byen forvandlet for altid

subpage-img
 
Man kan godt lirke proppen nogenlunde lydløst af en champagneflaske. Men det har slet, slet ikke samme effekt, som når man bare skubber proppen ud med et højt knald – og får masser af brus ud over det hele!
 
Og det var billedligt talt, hvad der rent kulturelt skete i Holstebro midt i 1960erne og på nogle få år forvandlede byen for altid.
 
Da først proppen sprang af champagneflasken med de mange gode idéer, rykkede kunsten ud i byen, samtidig med at den ene kulturinstitution efter den anden skød op.
 

Det gik kun fremad

Det hele begyndte med opførelsen af Holstebro-Hallen, der kostede ca. otte mill. kr. og blev taget i brug i januar 1966. Dermed fik fritids- og kulturlivet et unikt kraftcentrum at udfolde sig i – og siden da er det kun gået én vej for det, der i 1990 blev til det nuværende Musikteater: FREMAD!
 
I samme periode – i 1965 – besluttede byrådet at opføre et kunstmuseum i den gamle, smukke patricierejendom, som tilhørte tobaksdynastiet Færch. Kunstmuseet blev indviet i 1967 med en noget anderledes tankegang end de fleste danske provinsmuseer.
 
Kunstmuseet ville ikke samle på en lang række kunstnere, men i stedet på nogle få. Det var kunstnere, som blev vurderet til at være lige så gode som de dyreste. Desuden har kunstmuseet afdelinger for både udenlandsk grafik og afrikanske skulpturer.
 

Teater og musik

I sommeren 1966 kom Odin Teatret til byen og flyttede ind i lokaler, som Holstebro Kommune stillede til rådighed. Teatret grundlagde et teaterlaboratorium, hvor der drives forskning, og resultaterne herfra vises ved teaterforestillinger i både Holstebro og i dag over resten af kloden.
 
Holstebro var også fremme i skoene i 1967, da man som den første by i Danmark ansatte en stadskomponist. Opgaverne var mange, og bl.a. fik stadskomponisten til opgave at grundlægge en musikhøjskole og en musikforening.
 
Musikskolen begyndte samme år sit virke og udviklede på kort tid sit elevgrundlag til at omfatte alle aldersgrupper fra de helt små i Musikalsk Legestue til folkepensionister. Samtidig oprettede musikskolen filialer i hele den nordvestlige del af det daværende Ringkøbing Amt.
 
 
Artiklen er baseret på bogen ”Bro og by – en folkebog om Holstebro”