Holstebro Kommune

BBR

subpage-img

Du kan få oplyst, hvad der er registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR). BBR blev oprettet den 1. april 1977. Registret indeholder detaljerede oplysninger om bygninger samt boliger og erhvervsenheder.

BBR vedligeholdes løbende på grundlag af oplysninger fra ejeren selv og fra byggetilladelser m.v. BBR anvendes bl.a. til statistiske opgørelser (f.eks. byggestatistik), vurdering af fast ejendom og planlægningsformål, men indgår også i beregningsgrundlaget ved boligsikring/ydelse, samt ved opkrævning af fast afgift for fjernvarme m.m.

Såfremt der sker indvendige bygningsændringer, i enfamiliehuse og lign. efter BR 10 som ikke forudsætter kommunens godkendelse, f.eks. indretning af ekstra toilet, sammenlægning af rum, nyt tag og lign., skal dette meddeles til kommunen.

Der udsendes kun en ny BBR-ejermeddelelse, når der sker ændringer i BBR, herunder afslutning af en byggesag.  Det samme er gældende ved ejerskifte. – i begge tilfælde er meddelelse gratis.

Du kan også få BBR oplysninger via OIS.dk eller få tilsendt BBR-meddelelser via e-Boks.

Kontakt

Teknik og Miljø

BBR

E-mail: bbr@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7550

Kirkestræde 11
7500 Holstebro