Holstebro Kommune

Center Vest

subpage-img

Center Vest har rødder  mange år tilbage. Til tiden hvor forstanderinden boede på 1. sal. Den gamle del af centret står stadig som en rigtig flot bygning.

Centret ligger lige midt i Sdr Nissum, der er en lille by med mange gode traditioner. Der er en meget stor og aktiv vennekreds, der laver arrangementer ugentligt, som f.eks banko, fællessang og udflugter for beboerne. Derudover er der en aktivitetsdel der mødes 3 dage om ugen – her er beboerne også velkomne.

Center Vest indeholder:  

MTO boligerne er et- rumsboliger og ligger i en boenhed adskilt fra de øvrige boliger.

De resterende boliger bærer præg af at være bygget  i forskellige tider. Der er et-rumsboliger og to-rumsboliger. De er alle rummelige og har eget badeværelse.

Der findes også et dagcenter  på Center Vest for selvhjulpne pensionister og efterlønsmodtagere, som har åbent hver onsdag fra kl. 13.30-16.00.
 

Vi kan tilbyde

Værdierne for Center vest udspringer af det gode samarbejde med borgerne i byen og beboerne. Der er en stor følelse af integritet og beboerne er en aktiv del  af huset

Vores kerneopgave er: 

  • På Center Vest vil vi støtte den enkelte beboers hverdagsliv, hvor vi  gennem nærvær  skaber   tryghed, glæde  og livskvalitet.

Der er et godt naboskab på Center Vest.
 

Bruger- og pårørenderåd

Oplysninger om bruger/pårørenderåd kan fås ved henvendelse til Center Vest på tlf.: 9611 4470

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Center for Pleje og Omsorg

Center Vest
Kirkebyvej 9
Sdr. Nissum
6990 Ulfborg

sundhed@holstebro.dk
Tlf.: 9611 4470