Holstebro Kommune

Center for Psykiatri

subpage-img

Center for Psykiatri er Holstebro Kommunes tilbud til borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og evt. andre problematikker.

De centrale elementer i centertanken er:
 

 • Flere små boenheder til forskellige målgrupper i et center og i de tilknyttede satellitter.
   
 • Bedre udnyttelse af specialistfunktioner og løsning af komplekse opgaver i egen kommune.
   
 • Nærhed og bedre tilgængelighed, koordination og samarbejde på tværs af medarbejdere/ledelse.
   
 • Bedre muligheder for at udvikle nye faglige metoder. 

Centrets formål er: 
 

 • At understøtte borgerens recovery-proces.
   
 • Sammen med borgeren at finde dennes ressourcer og at styrke disse.
   
 • Tage udgangspunkt i borgerens ønsker og behov for grad og type af indsats, herunder opfølgning og udarbejdelse af handleplan.
   
 • Respektere borgerens værdighed og styrke borgerens selvstændighed således, at ansvaret for eget liv forbliver hos borgeren.

Kontakt

Center for psykiatri

V. F. Welschs Vej 9
7500 Holstebro

Center.Psykiatri@Holstebro.dk 
Tlf: 9611 4700