Holstebro Kommune

Cykelruteplan

subpage-img

Cykelruteplanen er en del af trafiksikkerhedsplanen. Trafiksikkerhedsplanen har til formål at give et overblik over det nuværende cykelrutenet samt danne grundlag for de kommende års udvikling af cykelrutenettet.

Cykelruteplanen skal være med til at sikre, at der på længere sigt etableres et sammenhængende net af cykelruter i forbindelse med den daglige transport. Cykelruter der tilbyder cyklister og knallertkørere god sikkerhed, tryghed og fremkommelighed. Udviklingen af cykelrutenettet skal koordineres  med Vejdirektoratets planer for udvikling af stierne på statsvejnettet.                                                                                                                                                    

Du kan her læse cykelruteplanen og se bilagene til cykelruteplanen.

Kontakt

Teknik og Miljø

Trafik og Park

E-mail: trafikogpark@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7555

Kirkestræde 11
7500 Holstebro