Holstebro Kommune

Cyklist

subpage-img

Det eksisterende cykeltrafiknet skal forsat forbedres og udbygges løbende i forhold til cykelruteplanen. Det gælder både stisystemet i byerne og stierne til og imellem kommunens øvrige byer og landsbyer.

Vi har fokus på både transportstier og rekreative stier, når det gælder såvel ændringer i de eksisterende byområder som udbygning af nye områder. Sikkerheden for cyklister prioriteres højt i alle trafikprojekter på lige fod med trafiksikkerheden for bilister.

 

Kontakt

Teknik og Miljø

Trafik og Park

E-mail: trafikogpark@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7555

Kirkestræde 11
7500 Holstebro