Holstebro Kommune

Dag- og Botilbud

subpage-img

Vi har en række dag- og botilbud til personer med forskellige former for funktionsnedsættelser. 

Multihuset, Skredsande og Skovlund er dag- og botilbud til personer med forskellige former for funktionsnedsættelser. 

Hyldgården er et botilbud til voksne personer med varigt nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne.

Rydehjemmet er et botilbud for personer med udviklingshæmning, som udover pædagogisk støtte har brug for en del pleje og omsorg.

De særlige uddannelses- og undervisningstilbud for unge og voksne tilbydes af Uddannelsescenter Mariebjerg. Uddannelsescenter Mariebjerg tilbyder en række bomuligheder, mens man modtager undervisning eller er i et særligt uddannelsesforløb.

Derudover er der en række bofællesskaber for personer med funktionsnedsættelser, de fleste i almennyttige boliger.

Kontakt

Social, Sundhed & Arbejdsmarked

Skredsande

Knud Rasmussens Vej 16
7500 Holstebro

Center.Handicap@Holstebro.dk
Tlf: 96114600