Holstebro Kommune

Dagcentre

subpage-img

Dagcentrene i Holstebro Kommune er et tilbud til dig, som er førtidspensionist, pensionist eller efterlønsmodtager og som bor i Holstebro Kommune.

Der findes 6 åbne dagcentre, hvis tilbud retter sig mod dig, der som udgangspunkt kan klare sig selv. Du skal selv kunne klare toiletbesøg og måltider, mens du er på Dagcentret. Det forventes, at du selvstændigt kan deltage i aktiviteter og indgår i centrets hverdag.

Bortset fra materialeudgifter er det gratis at benytte de åbne dagcentres tilbud.

Har du, på grund af et varigt nedsat funktionsniveau, brug for let/moderat hjælp, mens du er på dagcenter, er der mulighed for at søge om en visiteret plads, som tilbydes i Holstebro Seniorhus.
 

Åben dagcenter

De åbne dagcentres aktiviteter arrangeres ud fra deltagernes ønsker og behov og tilrettelægges i samarbejde med frivillige. Flere af stederne har Brugerbestyrelser, som består af frivillige. Bestyrelserne står for en lang række tilbud på de lokale centre.

I aktiviteter under opstart - eller i grupper med særligt behov - er der mulighed for personalestøtte via Det Mobile Aktivitetskorps, som består af i alt 3 ansatte. Du møder personalet i forskellige sammenhænge. Det overordnede formål er at skabe et miljø, hvor socialt samvær kan etableres og udvikles.

Dagcentrene tilbyder desuden vedligeholdende og forbyggende holdtræning, som varetages af en fysioterapeut. De enkelte hold er sammensat, så deltagerne er på nogenlunde samme niveau, og der er et tilbud til langt de fleste.


Tilbuddet gælder ikke, hvis du i forvejen modtager et lignende kommunalt træningstilbud. Er du i tvivl om du er i målgruppen, er du velkommen til at kontakte os. Deltagelse er gratis, men der kan forekomme venteliste. Nogle hold er tidsbegrænsede med henblik på udslusning til ikke-kommunale træningstilbud.

Ved hvert dagcenter kan du se beskrivelser og programmer for hvert enkelt center samt oplysninger omkring kørsel.

Visiterede dagcenterpladser

Det visiterede tilbud er til brugere, som har behov for hjælp til f.eks. toiletbesøg, måltider, middagshvil, aktiviteter og hjælp til at færdes i centret.

Du skal udfylde dette ansøgningsskema.

Dagtilbud til borgere med konstateret demenssygdom

Selvbetjening

Kontakt

Holstebro Seniorhus

Stationsvej 33A
7500 Holstebro
sundhedscenter@holstebro.dk

Telefontid

Mandag - fredag 08.00 - 12.00
Tlf.: 9611 4870

Åbningstid

Mandag til torsdag 09.30–15.00
Fredag 09.30–13.00