Holstebro Kommune

Dagområdet

subpage-img

Dagområdet er Holstebro Kommunes tilbud til borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker.

Der arbejdes med udvikling og træning via gruppetilbud på centret Skivevej 7, 7500 Holstebro. Derudover gives individuel støtte på centret eller i borgerens hjem.

Tilbuddet dækker bl.a. over:
 

  • Gruppetilbud (fx selvforståelse og recovery)
  • Socialpædagogisk Støtte (tidligere Hjemmevejledning)
  • ADHD / Asperger Team
  • Udvidet Bostøtte
  • Team Vesterbo
  • Bofællesskabet Lokegården
  • Kafferisteriet (aktivitets- og samværstilbud paragraf 104)
  • Kafferisteriet (beskyttet beskæftigelse paragraf 103)
  • Cafétilbud (visiteret og u-visiteret)

Læs mere om tilbuddene på afdelingens egen hjemmeside.

Kontakt

Center for psykiatri

V. F. Welschs Vej 9
7500 Holstebro

Center.Psykiatri@Holstebro.dk 
Tlf: 9611 4700