Holstebro Kommune

Dagsorden og referater for Vandrådet Nissum Fjord

subpage-img

Herunder finder du dagsorden og referater for Vandrådet Nissum Fjord.

Referat fra 5. Vandrådsmøde med tilhørende bilag kan læses her:

pdf 01-Referat_fra_5_Vandraadsmoede-_i_Vandraad_Nissum_Fjord.pdf
pdf bilag-1-MoedefremlAeggelse_Powerpoint_-5_vandraadsmoede.pdf
pdf bilag-2-Pressemeddelelse_fra_Vandraad_Nissum_Fjord.pdf

Referat fra 4. Vandrådsmøde med tilhørende bilag kan læses her:

pdf 01 - Referat fra 4. Vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord den 26 juni 2014.pdf
pdf 02 - oversigt over forslag til indsatser i hovedvandopland Nissum Fjord.pdf
pdf 03 - DSF-alternativt forslag til indsatsprogram for Nissum Fjord.pdf
pdf 04 - Holdningspapir fra Vandråd Nissum Fjord _ vedtaget 26. juni 2014.pdf
pdf 05 - Spørgsmål 454 til miljøministeren vedr. vandkraftsøen.pdf
pdf 06 - Spørgsmål 455 til miljøministeren vedr. vandkraftsøen.pdf

Referat fra 3. Vandrådsmøde med tilhørende bilag kan læses her:

pdf 01 - Referat fra 3. Vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord den 27. maj 2014.pdf
pdf 02 - 3_vandrådsmøde - 27 maj 2014 - mødemateriale.pdf
pdf 03 - Samleark over forslag til indsatser i hovedvandopland Nissum Fjord.pdf
pdf 04 - Indsatsforsalg Struer kommune.pdf
pdf 05 - Indsatsforslag Ikast-Brande Kommune.pdf
pdf 06 - Indsatsforslag Herning Kommune.pdf
pdf 07 - Indsatsforslag Lemvig Kommune.pdf
pdf 08 - Indsatsforslag Holstebro Kommune.pdf
pdf 09 - rapport der viser de foreløbige udkast til indsatsprogram i hovedoplandet til Nissum Fjord.pdf
pdf 10 - Notat til Vandråd Nissum Fjord om anvendelse af virkemidlerne restaurering af Ådal og okkerbassiner.pdf
pdf Vandløbsoversigt - Nissum fjord Hovedopland - Midt.pdf
pdf Vandløbsoversigt - Nissum fjord Hovedopland - Nordlig del.pdf
pdf Vandløbsoversigt - Nissum fjord Hovedopland - Sydlig del.pdf
pdf Vandløbsoversigt - Nissum fjord Hovedopland - Vestlig del.pdf

Referat fra 2. Vandrådsmøde med tilhørende bilag kan læses her:

pdf 01 - Referat fra 2 vandrådsmøde i Vandråd - Nissum Fjord.pdf
pdf 02 - Notat med spørgsmål fra sekretariatet for Vandråd Nissum fjord med de tilhørende skriftlige svar fra NST.pdf
pdf 03 - Præsentation rammerne for indsats.pdf

Referat fra 1. Vandrådsmøde med tilhørende bilag kan læses her:

pdf 01 - Referat fra 1 vandrådsmøde i Vandråd - Nissum Fjord.pdf
pdf 02 - Velkommen til 1 vandrådsmøde.pdf
pdf 03 - Vandråd - Nissum Fjord.pdf
pdf 04 - Rammerne forslag til indsatsprogram - mads.pdf
pdf 05 - Informationspakke til Vandråd - Nissum Fjord.pdf

Læs mere

Kontakt

Telefon 96117822
Mail: Mads.Nedergaard@holstebro.dk