Holstebro Kommune

Dansk sprogundervisning

subpage-img

Alle udenlandske statsborgere over 18 år kan modtage danskundervisning. Der er dog nogle krav, der skal være opfyldt:
 

  • du skal have folkeregisteradresse i Danmark eller have arbejde på en dansk registreret arbejdsplads ("pendlerordning")
     
  • du har fået dit danske cpr-nummer, hvis du bor i Danmark
     
  • ELLER du skal være pendler – dvs. europæisk arbejdstager med kildeskatnummer og bopæl i hjemlandet.

Grønlændere og færinger, som bor i Danmark og har mangelfulde danskkundskaber, kan deltage i undervisningen på lige vilkår med udlændinge. Det samme gælder hjemvendte udlandsdanskere og deres børn over 18 år, hvis de ikke behersker dansk. 

Maksimalt de første 3 år i Danmark

Vær opmærksom på, at kommunen normalt maksimalt betaler for de første 3 år, du bor i Danmark - og kun indtil du har taget en afsluttende prøve i dansk. Kommunen kan i visse situationer forlænge din uddannelsesret, f.eks. hvis du har haft barsel, har været langtidssyg, eller hvis du har haft arbejde i et omfang, der har gjort deltagelse i dansk vanskeligt. Pr. 1/1 2014 kom der ny lovgivning på området, som ændrede tilbuddet for nyankomne. Læs mere om reglerne og tilbuddet her

Gratis

Jobcentret kan henvise dig til danskundervisning, hvis du er ledig, som led i din jobplan, uanset hvor længe du har boet i Danmark. Danskundervisningen er gratis for dem, der lever op til kravene ovenfor. 

Sprogcentret Holstebro

Du kan se mere om Sprogcentret på www.sprogcentret-holstebro.dk. Kommunen kan dog også henvise til andre sprogcentre, hvis din bopæl eller dine arbejdsforhold gør, at andre steder er mere hensigtsmæssigt.

Kontakt

Social, Sundhed & Arbejdsmarked

Jobcenter

Kirkestræde 15
7500 Holstebro

jobcenter@holstebro.dk
Tlf: 96113800  
Fax: 96113802