Holstebro Kommune

De kulturhistoriske museer

subpage-img

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune er den overordnede forsknings- og formidlingsenhed for kommunens tre kulturhistoriske museer, som på hver deres måde fortæller om den kultur, som vi er rundet af gennem mange århundreder.

De tre museer er Holstebro Museum, Strandingsmuseum St. George og Frilandsmuseet Hjerl Hede. Museerne slår hver især ned på forskellige tidspunkter i historien.

Opgaven for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune er at give den fælles historie vinger og gennem unikke oplevelser gøre os hver især i stand til at være med til at forme den fælles fremtid.

 

Tre blev til én

1. januar 2012 fusionerede de tre kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune og blev samlet i én organisation.

Den nye organisation for Frilandsmuseet Hjerl Hede og Holstebro Museum med afdelingen Strandingsmuseum St. George ledes af én bestyrelse og én direktion.

Museumsdirektør er mag. art. Ingeborg Svennevig. Bestyrelsen består af otte medlemmer med Michael Metz Mørch som bestyrelsesformand. Holstebro Byråd er repræsenteret af Holger Hedegaard (V), Gubber Leif Kristensen (C) og Karsten Filsø (F). Venneforeningerne for de tre museer er repræsenteret af formand for Holstebro Museumsforening, Arvid Lisbjerg, formand for Hjerl Hedes Venneforening, Erik Aggerholm, og Strandingsmuseets Venner, vakant. Museets personale er repræsenteret af museumsinspektør ved Holstebro Museum, Ann Bodilsen.

De tre museer fortsætter deres aktiviteter og opgaver på de nuværende adresser, ligesom museumsforeningerne fortsætter deres virke. Holstebro Kunstmuseum fortsætter som selvstændigt museum og berøres ikke af fusionen.