Holstebro Kommune

Demens

subpage-img

Hvad er demens?

Demens kan skyldes op mod 100 forskellige sygdomme, og der er mange andre sygdomme, der kan give symptomer, der minder om demens. Det er derfor vigtigt at blive undersøgt, hvis man får symptomer, der minder om demens. 

Pårørende

Demenssygdommene bliver også kaldt de pårørendes sygdom. Dette skyldes, at den demensramte ikke altid selv føler sig generet af symptomerne. Når en demenssygdom rammer, vil det ofte påvirke hele familien og omgangskredsen.

Demenskoordination

Kommunen har en række tilbud til såvel de demensramte som deres pårørende og formålet med demenskoordinationen er at medvirke til, at skabe gode hverdage for borgere med demens og deres pårørende ved:  
 

 • samtaler, vejledning og rådgivning af borgere med demens sygdomme og pårørende
 • undervisning til borgere med demens og pårørende
 • pårørende grupper til ægtefæller og til børn af demensramte
 • Daghjem Birkehuset og Aktiv Huset Colstrup 
 • medvirke til strukturering af hverdagen for borgere med demenssygdomme
 • koordinerende indsats i forhold til andre offentlige instanser
 • myndighedsfunktionen på demensområdet
 • samarbejde med frivillige i Cafe Sommerfuglen 
 • Besøgsvenner
 • Følgevenner

Forløb med demenskoordination involverer ofte andre områder som:

 • hjemmepleje
 • dagtilbud
 • plejeboliger
 • læger
 • sygehus  

Kontakt

Du kan kontakte demenskonsulenterne telefonisk eller på e-mail for en samtale eller aftale om et besøg.

Læs her om Visitationspraksis og ansøgningsskema til daghjem.

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Sundhedsafdelingen
Demenskoordination
Telefontid
mandag–fredag fra kl. 12.30–13.30

Hanne Fogh Hounisen  
Tlf.: 9611 4132 / 3054 1961

Anne Mette Lund Esmarch
Tlf.: 9611 4133 / 4025 5359

Lene Black Sinkjær
Tlf.: 9611 4131 / 2094 1982

Bente Nikolajsen
Tlf.: 9611 4136 / 2440 2912