Holstebro Kommune

Dialogmøde Musikteatret

subpage-img

Dialogmøde i Musikteatret

På dialogmødet den 11. august i Musikteatret, udarbejdede borgere, forældre, medarbejdere og ledere fra dagtilbud i fællesskab konkrete idéer til, hvordan man kan udvikle dagtilbudsområdet i Holstebro Kommune. Ideerne indgår i det videre arbejde med Masterplan for Dagtilbud.

Herunder ses de gode idéer:

Kontakt

Børn og Unge

Dagtilbud

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

boern.unge@holstebro.dk
Tlf.: 9611 7536