Holstebro Kommune

Direktionens ansvarsområder

subpage-img

Direktionen er Holstebro Kommunes administrative ledelse. Den varetager følgende: 

  • Rådgivning af og sparring til det politiske system
  • Servicering af kommunalbestyrelse og udvalg
  • Realisering af politiske mål og beslutninger
  • Udvikling af organisation, ledelse og personale
  • Ekstern udvikling og samarbejdsfora
  • Styring af kommunens samlede økonomi og ressourcer
  • Driftseffektivitet
  • Strategisk kommunikation
  • Opfølgning på og resultatvurdering af politiske mål og beslutninger
  • Tværfaglighed og koordinering

Direktionen har udviklet et sæt ledelsesværdier, heriblandt værdierne glæde, udvikling og udsyn. Værdierne danner grundlag for den fælles ledestjerne for Holstebro Kommune. 

organisationsdiagrammet kan du se, hvordan kommunen er opbygget som organisation.


 Lars Møller, kommunaldirektør


Helle Bro, direktør for Personale, Sundhed, Social og Arbejdsmarked


Claus Brandt, vicekommunaldirektør, direktør for Økonomi og IT og konstitueret direktør for Børn og Unge


Anders Debel, direktør for Teknik og Miljø 


Poula Sangill, konstitueret direktør for Kultur og Fritid

Kontakt

Borgmesterkontoret

Sekretariatet

Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

kommunen@holstebro.dk

Tlf. 9611 7503