Holstebro Kommune

Direktionens ansvarsområder

subpage-img

Direktionen er Holstebro Kommunes administrative ledelse. Den varetager følgende: 

  • Rådgivning af og sparring til det politiske system
  • Servicering af kommunalbestyrelse og udvalg
  • Realisering af politiske mål og beslutninger
  • Udvikling af organisation, ledelse og personale
  • Ekstern udvikling og samarbejdsfora
  • Styring af kommunens samlede økonomi og ressourcer
  • Driftseffektivitet
  • Strategisk kommunikation
  • Opfølgning på og resultatvurdering af politiske mål og beslutninger
  • Tværfaglighed og koordinering

Direktionen har udviklet et sæt ledelsesværdier, heriblandt værdierne glæde, udvikling og udsyn. Værdierne danner grundlag for den fælles ledestjerne for Holstebro Kommune. 

organisationsdiagrammet kan du se, hvordan kommunen er opbygget som organisation.


 Lars Møller
, kommunaldirektør


Helle Bro
, direktør for Personale, Social, Sundhed og Arbejdsmarked


Claus Brandt, vicekommunaldirektør og direktør for Økonomi og IT


Anders Debel, direktør for Teknik og Miljø 


Susanne Ebdrup, direktør for Børn og Unge


Mette Højborg
, direktør for Kultur og Erhverv


Hanne Rahbek, Sekretariatschef

Download billeder til pressebrug

Her kan du hente højtopløselige billeder af direktionen til pressebrug

Kontakt

Borgmesterkontoret

Sekretariatet

Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

kommunen@holstebro.dk

Tlf. 9611 7503