Holstebro Kommune

Ejendomsskat

subpage-img

Skatter og afgifter pålignes ejendommen for kalenderåret, og ”Kommunal ejendomsskat  m.m. af fast ejendom” også kaldet ejendomsskattebilletten udsendes primo januar måned.

Forsendelsen foregår primært til ejers/administrators digitale postkasse. Modtager du ejendomsskattebilletten med påtrykt ”KOPI”, så har en af de øvrige ejere modtaget den originale ejendomsskattebillet. 
Der er ikke påført betalingsmulighed på ejendomsskattebilletten.

 

Seneste nyt

Besparelse på grundskylden i 2. halvår af 2017 – værd at vide for grundejeren

Baggrund: Derfor opnår grundejere rabat på 2. rate af ejendomsskatten

Fra 14. maj dannes de nye ejendomsskattebilletter for 2. halvår 2017. 
Her får en stor gruppe grundejere en rabat på deres ejendomsskat (grundskyld), fordi regeringen som en del af finansloven for 2017 besluttede at fastfryse grundskylden. 

Fastfrysningen af grundskylden foretages ved at regulere 2. rate i 2017. Dvs. at hele den rabat, som regeringen har besluttet at tildele, trækkes fra i 2. rate, så den bliver mindre end 1. rate.

Kommunen omberegner for alle berørte ejendomme – ny opkrævning med rabat sendes ud

Som borger behøver man ikke at foretage sig noget på eget initiativ for at opnå besparelsen. Kommunerne omberegner ejendomsskatten for alle berørte ejendomme og regulerer betalingen på 2. rate af ejendomsskattebilletten.

For grundejerne betyder det, at:

 • Alle berørte får automatisk tilsendt en ny ejendomsskattebillet med tilhørende opkrævning, hvis man er berørt af fastfrysningen. 
   
 • Man skal da blot betale det nye indbetalingskort til 2. rate, som udsendes medio juli.
   
 • Er man tilmeldt PBS, bliver betalingen rettet helt automatisk.

Hvornår modtager man den nye beregning?

De nye ejendomsskattebilletter lander i grundejernes postkasser (e-boks m.m.) i løbet af uge 23 dog tidligst fra den 3. juni 2017. 

Regulering sker til aktuel ejer. Hvis der har været ejerskifte i 2017, udsendes til orientering en kopi af skattebilletten til tidligere ejer.

Hvad sparer man som grundejer?

Den samlede besparelse for grundejerne er skønnet til 835 mio. kr. 

For den enkelte grundejer kan besparelsen være op til 5,5 pct. af grundskylden.

Fastfrysningen får dog ikke samme betydning for alle:

 • Kun grundejere, som betaler grundskyld af den såkaldte skatteloftsværdi frem for af seneste grundvurdering fra SKAT, får glæde af fastfrysningen.
  Det skyldes, at det ikke er grundskylden som sådan, der fastfryses, men den såkaldte reguleringsprocent, som styrer stigningen i grundskatteloftsværdien.
  Man kan både se SKAT’s vurdering og grundskatteloftsværdien på sin ejendomsskattebillet. SKAT har skønnet, at ca. 90 pct. af grundejerne betaler grundskyld af grundskatteloftsværdien.
   
 • Generelt kan man sige, at alle ejerboligejere i år skal betale det samme eller mindre i grundskyld end sidste år.
  Skattebetalingen kan dog stige samlet set, hvis der er sket væsentlige ændringer i ejendommens forhold, som har medført en omvurdering fra SKAT.

Teknisk uddybning

Skatteloftet over grundskylden er udformet sådan, at grundejeren betaler grundskyld af den laveste værdi af enten 1) grundværdien som vurderet af SKAT, eller 2) skatteloftsværdien som er sidste års afgiftspligtige grundværdi (den grundværdi der senest blev betalt grundskyld af) fremskrevet med reguleringsprocenten. 

Begge dele fremgår af ejendomsskattebilletten for 2017. 

Normalt ville reguleringsprocenten for 2017 have været 5,5 pct., men i kraft af fastfrysningen fastholdes grundskatteloftsværdien på sidste års niveau for ejerboliger. 

Det betyder, at alle de grundejere af ejerboliger, hvor grundskatteloftsværdien er lavere end grundværdien, får en rabat på deres grundskyld. 

Det betyder omvendt også, at grundejere, som betaler grundskyld af SKAT’s grundværdi/grundvurderingen, ikke får nogen rabat. 

SKAT har tidligere skønnet, at kun ca. 10 pct. af boligejerne betaler grundskyld af grundvurderingen.

 

Info om ejendomsskat, lån og vurdering

Via følgende link kan du læse mere omkring:

 • Hvornår bliver din ejendom vurderet.
 • Hente din ejendomsvurdering eller ejendomsskattebillet.
 • Hvad er ejendomsværdiskat og nedslag heraf.
 • Ansøge om lån til betaling af ejendomsskatter mv.
 • Hvad er grundskyld og grundskyldspromillen. 
 • Og meget mere!

Link til ejendomsvurdering/ejendomsskat på borger.dk
 

Tilkøb/frasalg af arealer

Ved køb/salg af arealer skal SKAT udarbejde en ny vurdering: SKAT vurderer hvert år pr. 1/10.

Eksempel: Fra ejendom A sælges matrikel xxx d. 01-05-2014 til ejendom B. Ejendom A og B vil fra SKAT blive selvstændig vurderet pr. 01-10-2014. Vurderingen 01-10-2014 offentliggøres i marts 2015, hvorfor den ikke kan nå at påvirke ejendomsskatten 2015, da denne allerede er udsendt. Vurderingen 01-10-2014 slår derfor først igennem på ejendomsskatten 2016.

Indtil den nye vurdering pr. 01-10-2014 slår igennem på ejendomsskatten, er det normal procedure at sælger og køber laver en indbyrdes afregning af ejendomsskatten.
 

Selvbetjening

Kontakt

Teknik og Miljø

Ejendomsskat

Tlf.: 9611 7556
ejendomsskat@holstebro.dk

Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro