Holstebro Kommune

Elforsyning

subpage-img

Elsektoren er karakteriseret ved, at der både er konkurrenceudsatte og ikke-konkurrenceudsatte selskaber (naturlige monopoler), og derfor er sektoren underlagt både konkurrencelovgivningen og energilovgivningen, hvor elforsyningsloven er hovedloven.  

Den konkurrenceudsatte del af elområdet består af produktionen af og en del af handelen med el, mens de naturlige monopoler består af transporten af el (transmission og distribution), og den forsyningspligtige handel med el. De naturlige monopoler reguleres af Energitilsynet og Energistyrelsen. 

Netvirksomhederne, de naturlige monopoler, transporterer el det sidste stykke til kunderne.

I Holstebro Kommune er der følgende netvirksomheder:

  • NOE Net A/S (den mellemste del af Holstebro Kommune)
  • Vestforsyning Net A/S (Holstebro By og Vinderup By og omegn)
  • RAH NET A/S (den vestlige del af Holstebro Kommune)
  • N1 (den østligste del af Holstebro Kommune)

 

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø

E-mail: naturogmiljo@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7557

Kirkestræde 11
7500 Holstebro