Holstebro Kommune

En by uden kunst ...

subpage-img
 
For 50 år siden var Holstebro i manges øjne blot endnu én af landets mange søvnige stationsbyer. Et sted, hvor livet gik sin vante gang, og hvor der ikke skete noget, der kunne vække synderlig opsigt ude i landet. Det skulle da lige være, at Holstebro i visse kredse var kendt som ”byen uden kunst”..!
 
Men, men, men …
 
Hvad kun de færreste vidste, var, at spændende idéer om byudvikling og ”noget kulturelt” spirede i bystyret. Noget, der kunne få byen til at skifte identitet – og blive et attraktivt sted at bo og arbejde.
 

Pengepungen i orden

Holstebro Kommune havde pengepungen i orden og hvilede på et sundt økonomisk fundament. Ikke mindst takket være en fremsynet udbygningsstrategi med fokus på en yderst aktiv jordpolitik. Kommunen var helt på det rene med, at en effektiv styring af den fremtidige udvikling kun var mulig, hvis man havde kontrol over udbuddet af og prisen på jord til nybyggeri.
 
Så det efterlevede man i praksis sideløbende med, at man lagde penge til side til forskellige kunstneriske udsmykninger. Idéerne var mange, og i 1965 begyndte Holstebro for alvor at investere i kulturpolitikken. Der skulle blandt andet indkøbes kunst til det offentlige rum – til glæde og inspiration for byens borgere.
 

Masser af kunstindkøb

Holstebro Byråd nedsatte et udsmykningsudvalg med den kommende direktør for Holstebros Kunstmuseum, Poul Vad, som kunstkonsulent. I første omgang blev det til købet af Alberto Giacomettis ”Kvinde på kærre” for den dengang betragtelige sum af 210.000 kr. Ny Carlsbergfondet bidrog med 60.000 kr., og et enigt byråd bevilligede de resterende 150.000 kr.
 
Efter ”Kvinde på kærre” fulgte mange andre udsmykninger, hvor Statens Kunstfond gik ind i en medfinansiering – i de fleste tilfælde på 50 procent. I alt blev det i årene 1965-67 til knapt 400.000 kr. fra Statens Kunstfond, som dels blev brugt til indkøb af værker, dels til igangsættelse af udsmykninger.
 
I samme periode ydede kommunen op mod 600.000 kr. til kunstindkøb (inkl. ”Kvinde på Kærre”), så med Ny Carlsbergfondets støtte blev der i løbet af ganske få år brugt over 1 mio. kr. til offentlig kunst i Holstebro.
 

Kunstfondens kæledægge

Den satsning udviklede sig til et enestående samarbejde mellem Statens Kunstfond og Holstebro Kommune. Faktisk blev Holstebro kunstfondens kæledægge - og skiftede stille og roligt identitet til at blive en mønsterby for kunstnerisk udsmykning.
 
Den tidligere så døsige stationsby var nu lysvågen – og i gang med at sætte kommunen på landkortet som et kulturelt fyrtårn!
 
 
Ovenstående billede er fra Lokalhistorisk Arkiv Holstebro.
Artiklen er baseret på bogen ”Bro og by – en folkebog om Holstebro”