Holstebro Kommune

Ergoterapeut

subpage-img

Ergoterapeuten i PPR

På baggrund af en indstilling til PPR tilbyder ergoterapeuten en undersøgelse og vurdering. Den ergoterapeutiske undersøgelse tager afsæt i jeres beskrivelser, som kan suppleres med observationer, spørgeskemaer og test til den samlede vurdering.

Efterfølgende gives råd og vejledning til forældre, dagplejere, daginstitutioner, skoler og andre fagpersoner med kontakt barnet. Sammen finder vi frem til løsninger der fremmer barnets trivsel, udvikling og deltagelse i hverdagen.

Ergoterapeuten tager afsæt i hverdagens aktiviteter og i de naturlige omgivelser barnet færdes i. Der sættes fokus på barnets ressourcer, men også på de udfordringer og særlige behov, som barnet har.

Eksempler på udfordringer i barnets hverdag
Vi vil drøfte hvilke udfordringer I oplever barnet har i hverdagens aktiviteter; eksempelvis i forhold til:

 • Leg – barnet trækker sig hen i et hjørne af legepladsen og leger helst alene
 • Måltider – barnet vil ikke sidde ved bordet og spilder ofte mad/drikke
 • Fritid – barnet er utryg på boldbanen og kan ikke lide holdsport
 • Skole – barnet sidder uroligt i timerne og bliver let afledt
 • Påklædning – barnet kan ikke lide at få tøj på og vil helst gå i bare tæer
 • Personlig hygiejne – barnet yder voldsom modstand når der skal klippes negle eller redes hår
 • Søvn – barnet sover uroligt om natten med mange opvågninger
 • Sansebearbejdning – barnet er hele tiden i bevægelse, barnet værger sig mod berøring, barnet reagerer negativt på høje lyde
 • Motorisk udvikling – barnet vil ikke ligge på maven, barnet kan ikke cykle 
 • Koncentration og opmærksomhed – barnet falder i staver og virker uopmærksomt det meste af tiden eller barnet mangler fokus

Ergoterapeuten giver også, i de tilfælde hvor der er brug for det, specifik vejledning og anbefalinger i forhold til hjælpemidler og indretning i skole regi.

Vores første møde
På opstartsmødet vil vi lave aftaler om forløb og samarbejde, og I kan forvente at vi gerne vil vide mere om:

 • Hvad er det præcis for en udfordring I står i?
 • Hvad har I allerede afprøvet?
 • Hvad ønsker I at se anderledes?
 • Hvornår oplever I, at tingene lykkes bedst?

Ergoterapeutisk vurdering
Den ergoterapeutiske vurdering bliver sammenfattet i en rapport, som typisk vil indeholde konkrete anbefalinger og forslag til tiltag fremadrettet. Rapporten gennemgås med forældre og relevante fagpersoner, og der aftales dato for opfølgningsmøde.

Konsultativ ergoterapi-faglig rådgivning
PPR’s ergoterapeuter tilbyder desuden en konsultativt rådgivning til de nære voksne omkring et barn. (Dette kræver ikke en indstilling til PPR). 
Den konsultative rådgivning foregår enten i den ugentlige telefontid eller ved et møde a’ 40 minutters varighed på PPR. Den konsultative rådgivning er mandage i tidsrummet kl. 12.30-15.00.

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Borregårdsvej 9
7500 Holstebro

ppr@holstebro.dk
Tlf.: 96117539

Telefontid: 
mandag - onsdag kl. 9.00 - 12.00
torsdag kl. 13.00 - 15.00

Telefontid: 
psykologer og talehørekonsulenter
fredag kl. 8.00 - 9.00
ergoterapeuten
mandag kl. 10.30 - 11.30