Holstebro Kommune

Erhvervsservice

subpage-img

Holstebro Kommune ønsker at give gode vilkår for vækst i nye og eksisterende virksomheder samt være en attraktiv sparringspartner for erhvervslivet.

 

Erhvervsservice til små og mellemstore virksomheder

Vores erhvervsservice STARTVÆKST Holstebro understøtter i særlig grad iværksættere og udviklingen i små og mellemstore virksomheder med fokus på formidling af viden og innovation. 

Du er også meget velkommen til at kontakte STARTVÆKST Holstebro, hvis du som iværksætter eller virksomhed i Holstebro Kommune har brug for konkret hjælp eller vejledning. STARTVÆKST Holstebro er bl.a. behjælpelig med virksomhedsudvikling, iværksættervejledning, hjælp til udarbejdelse af forretningsplan, eksport, iværksætterkurser m.m.

Bliv leverandør til det offentlige

Hvis din virksomhed sælger eller producerer varer og/eller services, kan du benytte dig af muligheden for et vejlednignsmøde. Her vil det blive klarlagt, hvordan du kan blive leverandører til det offentlige (kommuner, regioner og staten). 

Book et individuelt møde (to timer) med en erhvervskonsulent fra Holstebro Kommune, der kan vejlede dig omkring:

  • Konkret viden om aktuelle udbud, der er relevante for din virksomhed
  • Hvor kunne det være relevant for din virksomhed at byde ind?
  • Hvad skal du gøre for at komme i betratgtning?

Kontakt

Erhvervskonsulent Mikael Oddershede, mikael.oddershede@holstebro.dk, tlf. 96117087

Holstebro ErhvervsPas

Holstebros ErhvervsPas er et lokalt vækstinitiativ på erhvervsfremmeområdet. Det betyder, at du som lokal iværksætter får nemmere adgang til kapital og finansiering ved opstart af egen virksomhed. Dermed får du optimale erhvervsrammer for etablering og vækst. 

Holstebro ErhvervsPas giver dig mulighed for at få udarbejdet en kvalificeret, professionel og bæredygtig forretningsplan via adgang til max 10 timers gratis rådgivning hos lokale private rådgivere i Holstebro Kommune. Det kan dreje sig om f.eks: 

  • Skat og moms
  • Udformning og forståelse af lejekontrakter og samhandelsaftaler
  • Vejledning om beskyttelse af produktidéer og registrering af varemærker
  • Salg, markedsføring, webshops og hjemmesider

Hvem kan søge?

Iværksættere, der befinder sig i opstartsfasen af egen virksomhed, kan søge om Holstebro ErhvervsPas. Projektet er særligt målrettet iværksættere inden for håndværk, servicesektoren og lign. Virksomheden skal etableres eller være etableret i Holstebro Kommune. 

Hvad koster det?

Holstebro ErhvervsPas er en gratis rådgivningsydelse finansieret af de lokale private rådgivere og Holstebro Kommune. 

Yderligere information?

Kontakt STARTVÆKST Holstebro, tlf. 70151618

eller konsulent Peter Pasgaard, ppa@startvaekst-holstebro.dk, tlf. 40186428

Holstebro VidensPas

Holstebro VidensPas er et lokalt initiativ til erhvervsfremme for etablerede virksomheder, der ønsker at tilføre viden og innovation. Formålet med Holstebro VidensPas er at hjælpe lokale virksomheder til at få højtuddannet arbejdskraft til virksomheden. 

Et gratis 10 timers vejledningsforløb med lokale private rådgivere i Holstebro Kommune skal klarlægge, hvilke muligheder virksomheden har for at etablere et "videntilskud". 

Det kan dreje sig om rådgivning i forbindelse med f.eks: 

  • Videnpilot - ansættelse af en højtuddannet medarbejder med tilskud
  • Etablering af projektsamarbejder med universitetsstuderende 
  • Mentorordning - få en universitetsstuderende i praktik på den studerendes andet år - gratis

Hvem kan søge?

Etablerede virksomheder i Holstebro Kommune kan søge om Holstebro VidensPas

Hvad koster det?

Holstebro VidensPas er en gratis rådgivningsydelse finansieret af de lokale private rådgivere og Holstebro Kommune. 

Yderligere information?

Kontakt STARTVÆKST Holstebro, tlf. 70151618

eller konsulent Peter Pasgaard, ppa@startvaekst-holstebro.dk, tlf. 40186428

Holstebro FinansieringsPas

Mange virksomheder oplever en stor udfordring med at få banken med på at finansiere vækst og eksport. Holstebro FinansieringsPas er en lokal erhvervsrådgivningsordning for lokale virksomheder med et likviditets- og finansieringsbehov. Med FinansieringsPasset får virksomheden udarbejdet et finansieringstjek og en finansieringsplan hos en lokal rådgiver, og dermed bliver adgangen til kapital, likviditet og finansiering nemmere for lokale virksomheder, der vil udvikle sig, skabe vækst og eksportere. 

Hvem kan søge?

Særligt vækstvirksomheder og virksomheder, der eksporterer til udlandet, kan søge om Holstebro FinansieringsPas. 

Hvad koster det?

Holstebro FinansieringsPas er en gratis rådgivningsydelse finansieret af de lokale private rådgivere og Holstebro Kommune. 

Yderligere information?

Kontakt STARTVÆKST Holstebro, tlf. 70151618

eller konsulent, Peter Pasgaard, ppa@startvaekst-holstebro.dk, tlf. 40186428

Få et Boost på din markedsføring

Som mindre virksomhed i Holstebro Kommune kan du få fem timers sparring på din kommunikation og online tilstedeværelse. Her får du håndgribelige redskaber til at styrke din markedsføring med bl.a. hjemmeside, Facebook, Instagram, pressemeddelelser og annoncer. 

De fem timers sparring ved kommunikationskonsulent Betina Slot tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed. 

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling vil gerne være med til at investere i din markedsføring. Din samlede pris for fem timers sparring er derfor 500 kr. eks. moms. 

Kontakt Betina Slot, betina.slot@holstebro.dk, tlf. 96117084

Foodstart

Foodstart er et vækstmiljø for fødevarevirksomheder i Holstebro Kommune. Det er et samarbejde mellem Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, STARTVÆKST Holstebro, VIFU (Videncenter for Fødevareudvikling), Uddannelsescenter Holstebro og Erhvervsakademi MidtVest, der gør det nemt for dig som iværksætter at udvikle dine produkter.

Kontakt STARTVÆKST Holstebro

Holstebro ProduktionsForum

Oplev den nyeste teknologi, få ny viden og skab netværk.

Robotter, CNC, Digitalisering, Automatisering, Big Data, 3D printning og forretningsudvikling. Fremtidens produktionsvirksomheder skal forholde sig til mange nye teknologier for fortsat at være konkurrencedygtige. 

Industri 4.0 er overskriften for de temaer, vi tager op i Holstebro ProduktionsForum. Holstebro ProduktionsForum er et åbent netværk. Målet er at få konkret viden om nye teknologier, dele erfaringer omkring indførelsen af nye produktionsmetoder og teknologier, samt få nye kontakter og netværk. 

Hvem kan være med?
Alle virksomheder med interesse for ny viden og udvikling er velkomne.

Hvad får jeg ud af det?
Ny viden og inspiration
Netværk – måske nye samarbejder
En adgang til viden der kan udvikle din produktion
Kontakt til eksperter og forskere, så din virksomhed kan tage det næste skridt

Hvorfor gør vi det?
Med Holstebro ProduktionsForum har Holstebro Kommune skabt en arena for vækst og udvikling - både på et fælles og et individuelt virksomhedsplan. 

Yderligere information?
Susanne Toftegaard Hansen, Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune, tlf. 96117081, sth@holstebro.dk

Anders Laustsen, Inno-Pro, tlf. 52131542, anders@censec.dk

Peter Pasgaard, STARTVÆKST Holstebro, tlf. 40186428, ppa@vhmidtjylland.dk

Download materialer fra møder i Holstebro ProduktionsForum her

Lokalt Koordineret Samarbejde

Lokalt Koordineret Samarbejde mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Samarbejdet gør det nemmere og mere overskueligt for dig som virksomhedsejer at benytte dig af de services og programmer, som findes på områderne. Dermed har du én indgang til den offentlige virksomhedsservice på tværs af de tre kommuner. 

Kontakt

erhvervskonsulent Mikael Oddershede, mikael.oddershede@holstebro.dk, tlf. 96117087

iMidt

Hvis du overvejer at starte en virksomhed, eller allerede har besluttet dig for at kaste dig ud i livet som iværksætter, kan iMidt gennemgå din forretningsidé og hjælpe med at gøre det til en bæredygtig forretningsmodel.

Læs meget mere på www.imidt.dk

Samarbejdspartnere

Holstebro Kommune arbejder sammen med blandt andet Region Midtjylland, Midtjyllands EU-kontor, Væksthus Midtjylland, VIFU, Alexandra Instituttet og AU-HIH. Indsatsen skal understøtte nerværk, brug af mentorer og udviklingsmiljøer. Vi stiller ressourcer til rådighed og er opsøgende for at skabe nye samarbejdsflader.

Kontakt

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling
tlf. 9611 7080

 

Chef for Enheden, Susanne Toftegaard Hansen

tlf. 9611 7081

sth@holstebro.dk