Holstebro Kommune

Fælles om naturen

subpage-img

Borgere sætter deres fingeraftryk på naturen.

Holstebro Kommune og 300 aktive borgere hjælper hinanden i udviklingen af Tvis Mølle Naturcenter som skal stå klar i sommeren 2017. Tvis Mølle Naturcenter skal være et naturligt åndehul for alle - og sted hvor naturen er tilgængelig for alle

Tvis mølle naturcenter udvikles i samarbejde mellem 300 borgere og kommune.

Udviklingen af Tvis Mølle Naturcenter sker med hovedvægt på de idéer og ønsker, borgere og foreninger er kommet med. Idéudviklingsprocessen blev skudt i gang den 1. juni 2014, hvor over 300 borgere og foreningsrepræsentanter deltog i en inspirationsdag i det område, hvor Tvis Mølle Naturcenter skal ligge.

De indkomne idéer har dannet udgangspunkt til formuleringen af en vision for Tvis Mølle Naturcenter ”Dråber af kultur, bevægelse og oplevelser i naturen, der forandrer hverdagen.” Visionen er formuleret af projektgruppen og styregruppen for Tvis Mølle Naturcenter.

Med baggrund i visionen sker der fremadrettet en videreudviklingsproces af de indkomne idéer og forslag, som bearbejdes i fire forskellige arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne består af en blanding af interesserede borgere og foreningsrepræsentanter. Der er ca. 40 deltagere i arbejdsgrupperne.

Arbejdsgrupperne gennemarbejder de idéer fra inspirationsdagen, som de finder særligt interessante og præsenterer herefter idéerne for de øvrige arbejdsgrupper og projektgruppen på fælles workshops.

Udviklingen af området ved Tvis Mølle Naturcenter, udformningen af bygninger og faciliteter, samt aktivitets- og oplevelsesmuligheder bliver på den måde udviklet på baggrund af medborgerskab.


Kontakt

Vibeke Juul Dalengaard

Udvikling og Strategi

Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

medborgerskab@holstebro.dk
Tlf. 96117503